MARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) MARTI İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle "MARTI" olarak anılacaktır) (MERSIS No: 612137376300001) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı indiren kullanıcı arasında Kullanıcı tarafından MARTI uygulaması üzerinden sunulan mikromobilite (Martı Scooter, Martı Moped ve Martı Mobilet) araçları (Buradan sonra birlikte "Taşıt" olarak anılacaktır) ile paylaşım modeli kapsamında diğer cihazların kiralama hizmetlerine (Buradan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme dâhilinde MARTI ve Kullanıcı, ayrı olarak "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin, MARTI mobil uygulamasını cep telefonuna indiren ve/veya herhangi bir kişiler ("Kullanıcı") tarafından, mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme' de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve MARTI arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme'deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

3. Tanımlar

İşbu Sözleşme'de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

3.1 Martı Scooter: İşbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan e-skuter araçları ifade eder.

3.2 Martı Moped / Martı Mobilet: Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu ve ilgili yönetmelikte açıklandığı üzere; azami hızı saatte 45 kilometreyi, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfını haiz, MARTI tarafından hizmete sunulmuş motorlu taşıtlar olup İşbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan Martı Moped ve Martı Mobilet araçlarını ifade eder.

3.2 Ücret: En fazla 24 (yirmidört) saat kullanım karşılığında, Kullanıcı'nın rezervasyon ve/veya kullanım süresine göre belirlenen, diğer ücretler (hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Kullanıcı'nın ödeyeceği ücreti ifade eder.

3.3 Hizmetler: MARTI tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i)MARTI mobil uygulaması, (ii) MARTI tarafından Kullanıcı'ya kiralama ve/veya rezervasyon aracılığı ile kullanımına sunulan Martı Scooterları (e-skuterleri), Martı Mopedleri ve Martı Mobiletleri (iii) Kullanıcı'ya sürüş öncesi, süresince ve sonrasında destek sağlanması

3.4 Kurallar: Kullanıcı'nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme'de yer alan veya MARTI'nın mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

3.5 Kullanıcı, MARTI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için MARTI mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin mümeyyiz ve reşit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı MARTI tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve yerine geçer.

4.2. MARTI tarafından, tamamen MARTI'nın takdirine bağlı olarak, zaman zaman uygulamada yayımlanabilecek işbu sözleşmeye ek güncelleştirmeler bu Sözleşme'ye dâhildir ve ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. MARTI, Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı alanda yayınlayacaktır ve Kullanıcılara uygulama üzerinden bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, MARTI veri tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme' deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir uygulama içi bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

4.3. MARTI, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir, MARTI'nın hizmetlerin devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.4. MARTI uygulaması, Kullanıcılar'ın uygulama üzerinden mikromobilite ulaşım araçların paylaşımlı bir model ile kiralanmasını sağlayan bir teknoloji platformu olup, MARTI bu hizmetleri, sadece mobil uygulama üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların yakınlarında bulunan belirli mikromobilite araçlarını görmelerini ve belirli kurallar çerçevesinde kiralamalarına imkan sağlamak suretiyle sunmaktadır. Sürüş sonunda hesaplanan toplam ücret ise Sözleşme dışı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı kuruluşlar tarafından ve onlar aracılığı ile tahsil edilmektedir. MARTI, güvenlik, doğrulama ve benzeri sebepler ile sürüş başlamadan önce belirlenen ve Kullanıcı' ya uygulamadaki ekran üzerinde görebileceği şekilde kendisine bildirilen tutarlar için tahsilat/blokaj işlemi gerçekleştirebilecektir.

4.5.Kullanıcı'nın, Hizmetler'den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına ("Hesap") kaydolması ve kullanması gerekmektedir. Kullanıcı'nın Hesap'a sahip olmak ve Hizmetler'den yararlanması, Martı Scooter ve Martı Mobilet için en az 15 yaşını, Martı Moped için ise en az 18 yaşını doldurmuş olması ve gerekli sürücü ehliyetini haiz olduğunun sistem üzerinde doğrulanması halinde mümkündür. Kullanıcının ehliyetine geçici veya süresiz olarak el koyulmuş ise veya, kullanıcı ehliyetini süresinde yenilemediği için ehliyetinin süresi dolmuşsa, bu halde sürücü durumu derhal Martı'ya bildirecek ve Moped kullanmayacaktır. Gerekli yaş ve/veya sürücü ehliyeti şartını sağlamamasına ya da geçerliliği teyit edilmiş sürücü ehliyetinin el konulmasına rağmen Hizmetler'den sözleşmeye aykırı olarak faydalanan kişilere ilişkin sorumluluk, Kullanıcı'nın kendisine aittir, MARTI'ya ait değildir. MARTI, işbu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. MARTI'nın Kullanıcı'nın ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, Kullanıcı'nın Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanabilmesi için kimlik/ehliyet doğrulaması talep edebilir. Kullanıcı'nın, kimlik/ehliyet kanıtı göstermeyi reddetmesi durumunda Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı engellenebilir.

4.6. Kullanıcı'nın, Hesap'ı oluştururken MARTI uygulamasına kendi cep telefonu numarasını girmesi, ardından telefonuna yönlendirilen SMS üzerinden telefon numarasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı'nın uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için ise en az bir adet geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı, banka hesap kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, cep telefonu numarası ve yaş gibi bazı kişisel bilgiler vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, hesabında doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgiler sağlanması halinde, Kullanıcı'nın Hizmetler'e erişimi ve Hizmetler'i kullanımı engellenebilir, dolandırıcılık şüphesi dahilinde hakkında yasal yollara başvurularak MARTI'yı uğratmış olduğu zarar talep edilebilir.

4.7. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı'nın, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi durumunda veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. MARTI, Hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil uygulamanın veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

4.8. Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı'nın bulunduğu bölgedeki bir Taşıt'ı MARTI uygulamasında yer alan Hesap'ınız üzerinden etkinleştirdiğinde, bu Taşıt yalnızca Hesap sahibi Kullanıcı tarafından kullanılmalıdır. Taşıt'ın Hesap sahibi Kullanıcı dışındaki bir kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde Hesap MARTI tarafından kapatılabilir ve ayrıca para cezası verilebilecektir.

4.9. Kullanıcı, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu ve Taşıt'ı kullanırken kendisine ve/veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını kabul etmektedir. Kullanıcı, Taşıt'ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt'ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıt'ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar ve/veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt'ın çalıştırılması ve/veya kullanılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı'nın sürüş esnasında sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler (yokuş, engebeli zemin, vb.) ve trafik koşulları gibi dış etmenlere göre ayarlaması gerekmektedir. Kullanıcı; bu gibi faktör ve etmenler hakkında ortalama bir insandan beklenebilecek yeterli önlemleri almamak ve/veya gereken dikkati göstermemek ve/veya öngörülebilir herhangi bir zarar tehlikesinin gerçekleşmesini önlemek için gerekli davranışlarda bulunmamak suretiyle Taşıt'ın kontrolden çıkması, Taşıt'ın özelliklerinin azalması/etkisizleşmesi ve/veya fren mekanizmasının yeterli etkiyi sağlamaması hallerinde sorumluluğun yalnızca kendisinde olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bazı Taşıt modellerinde mevcut olan elektronik fren mekanizmasının standart (düz, eğimsiz ve kuru) yol koşullarında seyreden ve belirlenen hız limitini aşan Taşıt'ın hızını kendiliğinden devreye girerek azaltmak veya hızının artmasını engellemek üzere ve hız limitinin aşılması halinde Kullanıcı'ya sesli uyarı sağlayan ek bir tedbir mahiyetinde tasarlanmış olup fizik kuralları gereği ivmelenmenin beklenir olduğu ve/veya (aşırı hız, yokuş, engebeli yol, kaygan zemin, fazla ağırlık gibi) olumsuz dış etmenlerin frenin etkinliğine etki ettiği hallerde Taşıt'ın hızına yeterli düzeyde veya hiç etki etmeyebileceğini kabul eder.

4.10. KULLANICI Hizmetleri kullanırken, yayalara ayrılmış yol ve kaldırımlarda sürüş yapmak, kasksız ya da gerekli ehliyeti bulundurmaksızın sürüş yapmak gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere taşıtların kullanımını ilgilendiren yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve Martı Scooterlar, Martı Mopedler ve Martı Mobiletler için kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder ve Kiralama'yı sadece yasal sınırlar çerçevesinde kullanacağını taahhüt eder. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla ve mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamakla bizzat yükümlüdür. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Kullanıcı, Taşıtların kiralama ve/veya rezervasyon için günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Toplam taşıt sayısı sınırlıdır ve taşıt uygunluğu asla garanti edilmez. MARTI, herhangi bir zamanda rezervasyon süresini sınırlandırma hakkına sahiptir. MARTI'nın rezervasyon süresini sınırlandırması durumunda, uygulama içerisinde rezervasyon işlemi öncesinde Kullanıcı'ya bilgilendirme yapılacaktır. MARTI, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir anda Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Rezervasyonun MARTI tarafından operasyonel nedenlerle iptal edilmesi halinde Kullanıcı' ya herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacaktır. Rezervasyonun MARTI tarafından belirlenmiş olan "rezervasyon süresi limit aşımı nedeniyle iptal edilmesi halinde ise Kullanıcı'dan o ana kadar işlemiş olan rezervasyon bedeli tahsil edilecektir. Rezervasyonun uygulama içerisinden Kullanıcı tarafından iptal edilmesi ihtimalinde Kullanıcı, iptal anına kadar doğmuş olan rezervasyon ücretinin kredi kartından tahsil edilmesine onay vermiştir.

4.12. Kullanıcı, Taşıt'ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (yeşil sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini, diğer bölgelerin kullanıma kapalı olduğunu, yolculuk esnasında uygulamada yer alan kırmızı ile işaretli alanların ise park yapılamaz alan olduğunu kabul eder. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal eden bir davranışta bulunması halinde MARTI'ya Sözleşme'de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt'ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı, Taşıt'ın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. Kullanıcı, ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt'ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

4.14. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini kabul etmiştir. Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin MARTI'nın sunduğu Hizmetlerden yararlanması ve/veya MARTI'yı zarara uğratması halinde reşit olmayan kişinin cezai sorumluluğuna başvurulabileceği gibi, ebeveyn ve/veya vasisine her türlü masraf, zarar, gider rücu edilebilir.

4.15. MARTI tarafından Kullanıcı'ya sunulan hizmetlere konu Taşıtlar, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken elektrikli taşıtlardır. Kullanıcı, Taşıt'ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt'ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder.

4.16. Taşıt'ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak), ve Taşıt'ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt'ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).

4.17. Kullanıcı'nın kiraladığı Taşıt'ın şarj gücü seviyesi, Taşıt'ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir. Söz konusu şarj seviyesi limitleri cihaz ve Taşıt modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Rezerve edilen Taşıt'ın kullanım esnasındaki şarj gücü ile rezervasyon talimatı esnasındaki şarj gücü arasında farklılık olabilir.

4.18. Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı MARTI tarafından garanti edilmemiştir ve Taşıt, yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde Kullanıcı'nın Taşıt'ı elektriğe bağlı olan hareket kabiliyetini kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman MARTI tarafından garanti edilmemektedir.

4.19 Taşıt'ın kiralama sırasında şarj seviyesinin azalması durumunda, uygulama üzerinden Kullanıcı'ya bildirim gönderilerek, yolculuğunu sonlandırması veya başka bir Taşıt'a geçmesi uyarısı verilecektir. Bu uyarıya uyulmaması takdirinde Taşıt'ın şarjının tamamen tükenmesi gerçekleşir ve Kullanıcı Taşıt'ı en kısa sürede park etmelidir. Kullanıcı'nın Hesap'ının kullanımda olduğu cihazın yolculuk esnasında şarjının bitmesi halinde, Kullanıcı'nın 10 (on) dakika içerisinde başka bir cihazdan kendi aktif Hesap'ına giriş yaparak sürüşü sonlandırması gerekir. Aksi takdirde Kullanıcı'ya MARTI tarafından ulaşılamayacağı için Kullanıcı hakkında çalıntıya ilişkin prosedürler ve yaptırımlar uygulanabilir.

4.20. Kullanıcı herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt'ı MARTI'ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt'ın çalınmasına sebep olmuşsa Kullanıcı durumu aynı zamanda en kısa süre içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.21. Kullanıcı, güvenli bir yolculuk için trafik kurallarının yanında ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

a. Yolculuk sırasında, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak Taşıt'ın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıt'ın dengesini bozabilir. Kullanıcı'nın böyle bir eşya taşıması durumunda, bu eşyanın vücudunuza tam bir şekilde oturması, Taşıt'ın kullanımı için gerekli yeterliliklerinizi engellemeyecek şekilde taşınması Kullanıcı'nın yükümlülüğüdür.

b. Taşıt'ın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.

c. Kullanıcı, Taşıt'ı kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkat dağıtabilecek ya da çevresel etmenlere karşı duyarlılığını azaltabilecek herhangi bir cihaz kullanmamalıdır.

d. Kullanıcı, hiçbir koşul altında alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli yolculuk yeterliliklerinin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayacaktır.

e. Taşıt'ta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşınması kesinlikle yasaktır.

f. Martı Scooter, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmeli, Martı Moped ve Martı Mobilet ise güvenli bir yere park edilerek sürüş sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde, yolculuk devam edecek ve yolculuk ücreti Kullanıcı'dan tahsil edilmeye devam edecektir (Martı Mobilet ile birlikte sunulan kask, yolculuk bitiminde mutlaka yerine konulmak suretiyle kilitlenmelidir, eğer kask yerine doğru şekilde kilitlenmezse, yolculuk devam ediyor şeklinde yorumlanacak ve yolculuk ücreti Kullanıcı'dan tahsil edilmeye devam edecektir). Sürüşün sonlanmaması sebebiyle oluşabilecek kamu düzeni bozucu durum, güvenlik açığı ve bunlara bağlı olarak MARTI'nın uğrayabileceği zarar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı'nın, kilit mekanizması ile ilgili bir sorun yaşaması halinde doğrudan MARTI ile iletişime geçilmelidir. MARTI, kendisinden kaynaklı bir problem oluşması halinde sorunun çözümünü sağlayacak ve Kullanıcı'dan bu süreç içerisinde bir ücret tahsil edilmeyecektir. Yalnızca MARTI tarafından sağlanan kilitleme ve park haline geçme mekanizmaları kullanılmalıdır. Kullanıcı'nın, güvenliğe ilişkin acil bir endişe benzeri bir durum olmaksızın anılan yöntem dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt'ı kilitlemesi/park etmesi, Taşıt'ın kilitlenmemiş/park etmemiş olması ile aynı nitelikte olup, Kullanıcı bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararı tazmin edecektir.

g. Taşıt mutlaka kullanım alanı içerisinde uygun bir yere, kamu düzenini, yaya ve araç trafiğini ve ENGELLİ YOLLARI İLE İŞARETLERİNİ hiçbir surette engellemeyecek şekilde, denge ayaklığı açılmış biçimde kilitlenerek park edilmelidir.

h. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, umuma kapalı bir bölgeye, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye ve/veya garaj giriş/çıkış yoluna da park edilmemelidir. Kullanıcı'nın, Taşıt'ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana, Taşıt açısından güvenlik veya fiziksel hasar riski oluşturan alana park etmesi halinde Kullanıcı, Sözleşme'de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt'ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyeti ile Sözleşme dışı üçüncü kişiler ödenmek durumunda kalınacak ceza ve tazminat tutarlarını MARTI'ya ödeyecektir.

i. Kullanıcı, Taşıt'ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı, Taşıt'ı toprak yol, su kaplı alan (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt'ı bir ödül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul eder.

j. Kullanıcı Taşıt'ı kullanırken, Martı Scooter için maksimum ağırlık taşıma limiti olan 100 kilogramı, Martı Moped ve Martı Mobilet için 150 kilogramı geçmemelidir.

k. Kullanıcı'nın, Taşıt ile toplu taşıma araçlarına veya özel araçlara binmesi yasaktır.

l. Martı Scooter'ın gidonuna, Martı Mobilet'in kask çantasına, Martı Moped'in ön bölümüne ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.

m. Kullanıcı, Taşıt'ı tek başına kullanacak olup katiyen başka bir yolcu ile sürüş gerçekleştirmeyecektir. Taşıtlar, tek başına kullanılmak üzere tasarlanmış olup Kullanıcı'nın bir başka kişiyle sürüş yapması halinde yaşanacak kaza, arıza vs. gibi olumsuzluklardan MARTI katiyen sorumlu olmayacaktır.

5. Ücretler ve Ödeme

5.1. Ücretler; kullanım esnasında Kullanıcı'nın bulunduğu şehir, konum, kullanacağı Taşıt modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde Kullanıcı'nın bilgisine sunulacaktır. Kullanıcı, Taşıt'ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar çerçevesinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup tüm tutar MARTI tarafından tahsil edilecektir. Kullanıcı, sürüşlere ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, Kullanıcı tarafından Sözleşmenin ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, ciro kaybı, operasyon giderleri ve Sözleşme' nin "Cezalar" başlıklı 18. Maddesinde düzenlenen cezai şart bedellerinin, uygulamaya eklemiş olduğu ödeme yöntemi (kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) ile MARTI tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde öncesinde bilgilendirme gerekmeksizin direkt olarak tahsil edilebileceğinin bilincinde olup hizmetleri kullanmaya başladığı an bu hususa onay verdiği kabul edilmektedir.

5.2. MARTI, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve MARTI'nın her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları ("Promosyon Kodları") oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) MARTI tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) MARTI tarafından MARTI'nın herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) MARTI'nın her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (vii) MARTI Promosyon Kodlarını tüm Kullanıcılara yönelik teklif ya da spesifik Kullanıcılara/Kullanıcıya yönelik bireysel teklif halinde uygulayabilir. MARTI, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

5.3. Azami kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, Taşıt'ı daha sonra tekrar kiralayabilir. Kullanıcı, kilit barındıran modellerde Taşıt'ın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincindedir. Yolculuk sonlandırıldığı anda, birikmiş kiralama ücretleri Kullanıcı'dan tahsil edilecektir. 24 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış şekilde -kilit içermeyen Taşıtlar için kilitleme yükümlülüğü bulunmamaktadır-) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek olup, bu davranışa ilişkin ceza bedeli 18. Maddede belirlenmiştir.

5.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı, MARTI'ya bildirdiği herhangi bir kredi kartının, banka kartının ya da ön ödemeli kartın MARTI tarafından ve/veya MARTI'nın anlaşmalı olduğu bir elektronik para ödeme kuruluşu tarafından sadece tahsilat amacı ile sınırlı olarak kullanılacağını kabul eder. Kullanıcı, MARTI'ya kendisi tarafından oluşturulan tüm ücret kalemleri ve 5.1. maddede sayılan kalemler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Ödemenin kredi kartlarında ya da ön ödemeli kartlarda herhangi bir sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, karta yükleme yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile Kullanıcı'dan ödeme talep edilecektir. Kullanıcı' nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde MARTI'nın yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

5.5. Eğer Kullanıcı kredi kartından, banka kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 5 gün içinde, bu durumu MARTI'ya yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri MARTI'ya sağlamalıdır. Kullanıcı, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal MARTI'ya bildirmeyi kabul eder. MARTI, kendisinden kaynaklanmayan kart hırsızlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

5.6. MARTI, Incentivized Parking Zone (İndirimli Park Bölgesi) sistemi dâhilinde Kullanıcı'ya indirimli sürüş sonlandırma seçeneği sunabilir. Kullanıcı, kiralamaya başladığı esnada şayet İndirimli Park Bölgesi yakınlarında ise işbu sürüşüne özel olarak kiralama ekranında bölgeler işaretli olarak Kullanıcı'ya gösterilecektir ve sürüş sonlandırma esnasında anılan bölgeye park halinde indirim kazanacaktır. Söz konusu İndirimli Park Bölgeleri her münferit sürüş başlangıcında değişkenlik gösterebilir. İndirimli Park Bölgesi sistemi içerisinde yer alan bölgelerdeki indirim oranları farklılık gösterebilir ve bölgenin kapasitesine bağlı olarak MARTI'nın indirim sistemini kapatma hakkı saklıdır.

6. MÜLKİYET VE YAZILIM

6.1 Kullanıcı, Taşıt'ın, MARTI uygulamasının ve burada belirtilen herhangi bir MARTI ekipmanının, her zaman, MARTI'nın özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıt'ı, Taşıt'ın herhangi bir parçasını ya da MARTI'nın herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size MARTI'nın ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını MARTI'nın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Kullanıcı'dan tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt'ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı'ya/Şüpheli'ye geçmesi söz konusu değildir.

6.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin veya Taşıtların herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) MARTI tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

7. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Güvenlik Kontrolü

Taşıt'ın her bir kullanımından önce, Kullanıcı işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmelidir: (i) lastiklerin sağlamlığı; (ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği; (iv) yeterli şarj gücü; ve (v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. Kullanıcı, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt'ı kullanmayacağını ve derhal MARTI müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

7.2 Kayıp ya da Çalıntı Araç

Bir taşıt (a) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (b) yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana kilitleyerek dahi olsa park edilirse, (c) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir Kullanıcı tarafından hareket ettirilirse veya (e) MARTI'nın Taşıt'ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe Kullanıcı ve MARTI, kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluluğunun o Taşıt ile yolculuk tamamlamış son Kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer MARTI bir Taşıt'ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, MARTI, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıtın son kullanıcısının bilgisi dahilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. Kullanıcı Taşıt'ın kaybolduğunu ya da çalındığını MARTI'ya mümkün olan en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder. Taraflar, MARTI'nın veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.3 Sürüş Güvenliği

İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt'ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak ilgili mevzuat çerçevesinde tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. MARTI, tüm Kullanıcıların vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; bir koruma başlığı (Martı Mobilet'e özgü hali hazırda sunulan) kullanmalarını tavsiye eder. Kullanıcı, herhangi bir kaza sırasında kask başta olmak üzere yukarıda sayılan koruyucu ekipmanları giysin yahut giymesin, Taşıt'ta bulunduğu MARTI tarafından tespit edilen teknik kusurdan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada MARTI'nın sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Kullanıcı bu Sözleşme'de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir.

7.4 Taşıt Rotası

Kullanıcı, MARTI'nın Taşıt'ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve MARTI hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk için tehlikeli olabilir.

7.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

Kullanıcı, MARTI'nın herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler ve yürüyüş yolları dâhil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Kullanıcı'nın kendisine sunulmuştur. MARTI, Taşıtları yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt'ı kendi başına kullanabilecek ve bu Sözleşme'nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

7.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

MARTI, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir ancak; mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde MARTI bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşıtların uygun olmasına da bağlıdır. MARTI, Hizmetlerin ve Taşıtların her an uygun olmasının garantisini vermez. Kullanıcı, MARTI'nın Taşıt'ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

MARTI, Kullanıcı'nın kullanımına sunduğu Taşıtlar için belirli bölgeler haritalamıştır. İşbu bölgeler ve bölgelerin özellikleri ile bu özelliklere ilişkin uyarılar/uyarı yöntemleri yukarıda açıklanmıştır. Kullanıcı'nın bu uyarıları dikkate almaması halinde Taşıt üzerindeki güvenlik önlemleri devreye girer ve Taşıt çalıntı statüsüne geçiş yapar. Bu durumda "Kayıp/Çalıntı'ya İlişkin Yaptırımlar" Kullanıcı'ya MARTI tarafından uygulanır.

8. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

MARTI, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili kurum ve çalışanları (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

MARTI, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ("KVKK") uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni'nde Kullanıcılara sunulmaktadır.

9. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

MARTI meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kar kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir. MARTI bu tür hasarların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz: (i) hizmetleri kullanımınız, hizmetlerle alâkanız ya da hizmetlere erişiminizin veya kullanımınızın aksaması; (ii) MARTI'nın makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından MARTI sorumlu değildir.

Kullanıcı, herhangi bir Hizmeti, Taşıt'ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Kullanıcı'nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Kullanıcı, Taşıt'ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıt'ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek her tür ihtilaflarda MARTI'nın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Feragat Ve Bölünebilirlik

Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

13. Sözleşmenin Yorumlanması

Bu Sözleşme'deki madde başlıkları, Sözleşme'nin yorumunu etkilemez. "Veya" kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. "Dahil" kelimesi "dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın" anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

14. Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve MARTI adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı (a) bu Sözleşme'yi okuduğunu; (b) Sözleşme'nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve (c) hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme'yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı'nın Sözleşme'yi feshetmek için uygulamayı silmesi ve bu hususun MARTI'nın kayıtlarına geçmesini istediği takdirde de destek@marti.tech adresine mail göndermesi yeterlidir. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'yi feshetmesi halinde, MARTI tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

16. Bildirimler

MARTI, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, Kullanıcı'nın e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı'nın Hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak göndererek bildirimde bulunabilir.

17. Kullanıcı Kabul Beyanı

İşbu Sözleşme'deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme'ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt'ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıt'ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

Martı Scooter ve Martı Mobilet kiralamak için 15 yaşını, Martı Moped kiralamak için 18 yaşını doldurmuş veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt'a binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıt'ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme'yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme'de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

18. CEZALAR

Kullanıcı, Mesafeli Araç Kiralama Sözleşmesi'nin 7.5 maddesinde açıklandığı üzere; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı davranması üzerine Martı Moped ve Martı Mobilet'in plakasına yazılarak yetkili merciler tarafından MARTI'ya tebliğ edilen cezaların doğurduğu zarardan sorumludur. Cezayı tebliğ alan MARTI, cezaya konu Taşıt'ın ihlale konu eylemin tarih ve saatini tespit ederek, ihlalden sorumlu olan Kullanıcı'yı tespit etmesini müteakiben ceza bedelini Kullanıcı'nın kayıtlı kredi kartından tahsil edecek olup Kullanıcı, bu hususta bir itiraz sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme' de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranması halinde, MARTI, Kullanıcı'dan aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir. MARTI' nın ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır.

·       Taşıt’ı engelli yoluna park etme; 320 TL

·       Taşıt'ın kamuya açık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi; 400 TL

İşbu maddede düzenlenen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, MARTI'nın ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup MARTI Kullanıcı'nın Sözleşme'yi ve/veya yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsa açıklayıcı bir metinle destek@marti.tech adresine e-posta göndermelidir.

TAG (TEK ARAÇLA GİDELİM) - ROTA PAYLAŞAN KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanım Koşulları


1.1. Kapsam ve tanımlar

İşbu Kullanım Koşulları, kayıtlı ofisi Noramin İş Merkezi Büyükdere Caddesi Üçyol Mevkii No:237/5, 34398 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 166213-5 sicil numarası ile kayıtlı ve ticaret unvanı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle " Martı " olarak anılacaktır.) tarafından geliştirilen TAG Paylaşımı adlı mobil uygulama vasıtasıyla ("Mobil Uygulama") sunduğu Tek Araçla Gidelim ("TAG") hizmeti ile eş zamanlı çalışmakta olan Martı'nın mobil uygulamasının (" Martı Mobil Uygulaması ") sunduğu paylaşım hizmeti için geçerlidir.

Tanımlanmış Terimler:

Araç, Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama yoluyla Güzergah Paylaşımı için sunacakları, binek otomobiller ve motosikletler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Güzergah Paylaşımı'na uygun her türlü taşıtı ifade etmektedir.

Araç Paylaşan, Mobil Uygulama'yı, bir Yolculuk'u bir Rota Paylaşan ile paylaşmak amacıyla kullanan ve Rota Paylaşan ile belirli bir zamanda, belirli bir yerden yine belirli bir varış noktasına kar amacı gütmeksizin Rota Paylaşan'ın teklif ettiği Yolculuk Paylaşım Tutarı karşılığında Rota Paylaşan ile birlikte Yolculuk yapacak olan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Güzergah Paylaşımı, Mobil Uygulama üzerinden Yolculuk gerçekleştirmek amacıyla Rota Paylaşan tarafından iletilen taleplerin Araç Paylaşan tarafından kabul edilmesi sonucunda Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan'ın eşleştiği ve yolculukmasrafının cüzi bir kısmına tekabül eden Yolculuk Paylaşım Tutarı karşılığında söz konusu Yolculuk'un gerçekleştirilmesi suretiyle Araçlar'ın paylaşılmasını ifade etmektedir.

TAG, Martı tarafından hizmet sağlayıcı olarak sağlanan, Mobil Uygulama vasıtasıyla sunulan Tek Araçla Gidelim isimli Güzergah Paylaşımı hizmetlerini ifade etmektedir.

Hizmet, Mobil Uygulama ve Martı Mobil Uygulaması üzerinden Araç Paylaşan ve Rota Paylaşan'a hizmet sağlayıcı olarak sunulan hizmetleri ifade etmektedir.

Koşullar veya Kullanım Koşulları, işbu kullanım şart ve koşullarını ifade etmektedir.

Kullanıcı, MARTI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için MARTI mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

Kullanıcı Hesabı, bir Rota Paylaşan tarafından açılmış olan ve hizmet sağlayıcı olarak Martı tarafından sunulan Hizmetler'e erişim için kullanılan Martı Mobil Uygulaması hesabını ifade etmektedir.

Martı Mobil Uygulaması: Martı tarafından geliştirilen mikro mobilite araçlarının kiralanması hizmetini sunan mobil uygulamayı ifade etmektedir.

Sözleşme: Martı Kullanıcı Sözleşmesi'ni ifade etmektedir.

Yolculuk Paylaşım Tutarı, Mobil Uygulama tarafından hesaplanarak Rota Paylaşan'a önerilen ve Araç Paylaşan'ın yolculuk için yapacağı yolculuk maliyetinin cüzi bir kısmına karşılık olmak üzere Rota Paylaşan'ın özgürce belirlediği ve Araç Paylaşan'ın yolculuk masrafına bir anlamda destek sağlanması amacıyla, kar amacı güdülmeksizin Araç Paylaşan'a nakden ve defaten ödeyeceği tutarı ifade etmektedir.

Yolculuk, Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama vasıtasıyla belirli bir çıkış noktasından, belirli bir varış noktasına ulaşmak amacıyla Güzergah Paylaşımı yapmayı kararlaştırdığı Yolculukları ifade eder.

Rota Paylaşan, Martı Mobil Uygulaması üzerinden Araç Paylaşan'a erişim sağlayan, Güzergah Paylaşımı amacıyla Araç Paylaşan'ın Yolculuk için yaptığı yolculuk masrafına küçük bir katkıda bulunduğu Yolculuk Paylaşım Tutarı karşılığında Araç Paylaşan ile birlikte belirli bir Yolculuk'u gerçekleştiren gerçek kişileri ifade eder.

İşbu Koşullar'da tanımlanmış terimlerin çoğul anlamları tekil anlamlarını, tekil anlamları da çoğul anlamlarını ihtiva etmektedir.

1.2. Koşullar'ın Kabulü


Rota Paylaşan, Mobil Uygulama'da yer alan " Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum " kutucuğunu işaretleyerek işbu Koşullar'ı tamamen kabul eder.

Koşullar kabul edilmediği sürece Hizmetler'e erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Rota Paylaşan, Koşullar'ı kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Her Rota Paylaşan, Martı tarafından belirlenecek koşullara uymayı ve gerektiği takdirde Martı tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri sağlamayı kabul etmektedir.

Martı, herhangi bir Rota Paylaşan'ın, Koşullar'da yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması halinde, Rota Paylaşan'a herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ilgili Rota Paylaşan'ın Kullanıcı Hesabı'nı ve ilgili Rota Paylaşan'a sunulan Hizmetler'i askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bunlara ek olarak, Rota Paylaşan'ın işbu Kullanım Koşulları'nın 2.4/f maddesinde belirtilen davranışlarının tespiti halinde de 2.500 (ikibinbeşyüz) TL cezai şart uygulanabileceğini, söz konusu cezai şartın Rota Paylaşan'ın sistemde kayıtlı olan kredi kartından tahsil edilebileceğini ve bu hususta hiçbir itirazı olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

1.3. Koşullarda, Mobil Uygulamada ve Hizmette Yapılan Değişiklikler

Martı, dilediği zamanda Koşullar'ı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmetler'de veya Koşullar'da yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Mobil Uygulama'da yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Ayrıca Martı, Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler'de, Mobil Uygulama'nın işlevlerinde ve/veya ara yüzünde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve Rota Paylaşan'a karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik veya tadilat yapabilir.

Rota Paylaşan, değiştirilen Koşullar'ın yayınlanmasından sonra Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla sunulan Hizmetler'i kullanmaları halinde bu değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

2. Hizmetin Kullanımı

2.1. Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu


Her Rota Paylaşan, Hizmetler'i kullanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır ve Martı tarafından Hizmetler'in gereği gibi sağlanması için Martı Mobil Uygulaması üzerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak vermeyi kabul etmektedir. Rota Paylaşanlar Kullanıcı Hesabı oluştururken ve muhtelif zamanlarda Martı'ya verdikleri bilgilerin tamamının doğru ve eksiksiz olduğunu kabul etmektedir. Rota Paylaşanlar ayrıca herhangi bir Yolculukla, Araçla veya Güzergah Paylaşımıyla ilgili olarak Martı'ya sunulan veya Martı Mobil Uygulaması'na gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul etmektedir.

Rota Paylaşan tarafından sunulan eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak Martı, hiçbir Araç Paylaşan ve/veya Rota Paylaşan'a karşı sorumlu olmayacaktır. TAG'ı kullanabilmek için Rota Paylaşan en az 18 yaşında olmalıdır.

Aksi Martı tarafından açıkça kabul edilmedikçe, Rota Paylaşanlar, kişi başına tek bir Kullanıcı Hesabı alabileceklerdir. Kullanıcı Hesapları başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz.

2.2 Ticari Faaliyette Bulunmama ve Martı'nın Statüsü


Ticari Faaliyette Bulunmama

Martı Mobil Uygulaması'nın sunduğu işbu Hizmetler sadece Araç Paylaşan ve Rota Paylaşan'ın hususi sıfatla hareket ederek Yolculuk paylaşmaları için Hizmet sağlanmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, Güzergah Paylaşımı'nı kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.

Yolculuk'tan hiçbir şekilde kar elde edilemeyecek olup Rota Paylaşan, Yolculuk Paylaşım Tutarı ile sadece Araç Paylaşan'ın Yolculuk masrafının küçük bir kısmını karşılayacaktır. Bu husus; Martı Mobil Uygulaması'nı ve Mobil Uygulama'yı kullanarak faydalanılan tüm faaliyetler, düzenlemeler ve Hizmetler ve Araç Paylaşan ile Rota Paylaşan arasında kararlaştırılabilen tüm diğer ilave hizmetler veya faaliyetler için geçerlidir.

Rota Paylaşan, herhangi bir Araç Paylaşan'a, bir sınırlama getirmeksizin paket teslimatı vs. dahil olmak üzere, kar veya kazanç amacıyla ilave faaliyetlerde bulunamaz ve Araç Paylaşan da bu hizmetleri kabul veya talep edemez. 
Tüm Yolculuklar'ın başlangıç noktaları ve varış yerleri önceden Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır. Rota Paylaşan, Araç Paylaşan ile Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla önceden belirlenmemiş olan herhangi bir yerden Araç Paylaşan ile bir araya gelemez.

Martı, Rota Paylaşanlar ve Araç Paylaşanlar arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlaline veya herhangi bir Araç Paylaşan'ın (bu Koşullar'a aykırı olarak) Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla profesyonel veya ticari amaçla Hizmet sunduğu durumlar dâhil olmak üzere bu Koşullar'ın herhangi bir Araç Paylaşan tarafından ihlaline ilişkin olarak sorumluluk sahibi olmayacaktır. Hizmetler'in ticari amaçla sunulmamasını sağlamak konusunda ihtiyatlı davranmak Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan'ın sorumluluğundadır.

Martı'nın Statüsü


Martı, Mobil Uygulama vasıtasıyla herhangi bir taşımacılık hizmeti sunmamaktadır. Mobil Uygulama, Rota Paylaşanlar'ın Araç Paylaşanlar ile Yolculuk yapmasını sağlayan çevreci ve sosyal bir dayanışma platformudur. Martı; Yolculuklar'a, varış yerlerine, Yolculuk Paylaşım Tutarı'na veya zamanlamalara müdahale etmemektedir. Martı, Güzergah Paylaşımı'ndan hiçbir komisyon almaz ve bu platformu ticari veya profesyonel bir amaçla kullanılması için sağlamaz. Güzergah Paylaşımı'na ilişkin görüşme, Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan arasında yapılmaktadır. Martı, Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan arasındaki herhangi bir anlaşmanın hiçbir ad ve nam altında tarafı değildir. Martı, hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ın temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir. Bu Koşullar'ın ihlali, ilgili Rota Paylaşan'ın Kullanıcı Hesabı'nın derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Rota Paylaşan'ın her türlü Hizmet'e erişimi sınırlandırılacaktır.

2.3 Ödeme

Martı, yalnızca Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan'ın bir Güzergah Paylaşımı organizasyonu yapması için Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla birbiriyle iletişim kurmasına izin veren ücretsiz bir hizmettir. Şüpheye mahal vermemek adına, Hizmetler, hiçbir şekilde ulaşım hizmeti, taşıma hizmeti, ödeme aracılığı hizmeti, kart saklama hizmeti verilmesi içerecek şekilde yorumlanamaz.

Martı'nın sağladığı hizmet ücretsizdir. Rota Paylaşan, bir Güzergah Paylaşımı organize etmek ve Yolculuk koşullarını planlamak için Martı Mobil Uygulaması'yla eş zamanlı çalışmakta olan, Araç Paylaşan'ın kullandığı Mobil Uygulama üzerinden iletişime geçecektir ve bu hususlarda Rota Paylaşan'nın muhatabı, münhasıran ilgili Araç Paylaşan olacaktır.

Hizmet, münhasıran Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan tarafından yürütülmektedir.

Martı'nın, yeni hizmet eklemek veya hizmetleri geri çekmek dâhil olmak üzere, Martı Mobil Uygulaması'nın veya Hizmetler'in herhangi bir yönüne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

2.4 Rota Paylaşan'ın Yükümlülükleri


Martı Mobil Uygulaması'ndaki her Kullanıcı, Sözleşme'nin konusu olan mikro mobilite araçların kiralanmasına dair hizmetleri belirli sayıda sürüş gerçekleştirmek suretiyle kullanması halinde Martı Mobil Uygulaması'nın TAG hizmetini kullanmaya ve Rota Paylaşan olmaya hak kazanacaktır. Belirli sayıda sürüş gerçekleştirmeyen Kullanıcı, TAG'dan yararlanamaz.

Rota Paylaşan;

a.En az 18 yaşında olduğunu,

b. Araç Paylaşan ile kararlaştırılan yerde kararlaştırılan zamanda bulunuyor olacaklarını,

c. Yolculuk'ta olabilecek tüm değişikliklere ilişkin olarak derhal Araç Paylaşan'a değişiklik hakkında bilgi vereceğini,

d. Araç Paylaşan'a, yolculuk masrafının küçük bir kısmına katkıda bulunacağı Yolculuk Paylaşım Tutarı dışında hiçbir tutar için ödeme yapmayacağını ve hiçbir durumda Hizmetler vasıtasıyla kar elde edilmesine ön ayak olmayacağını,

Martı'nın hiçbir şekilde Araç Paylaşan'a veya Rota Paylaşan'a karşı sorumlu olmayacağını; bu doğrultuda, Güzergah Paylaşımı, Hizmetler ve/veya Mobil Uygulama'nın kullanımından doğabilecek zarar ve ziyandan dolayı Martı'ya herhangi bir rücu hakları olmadığını,

f. Rota Paylaşan, sürüş sırasında Araç Paylaşan'ı veya üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla, sürüş güvenliğini etkileyebilecek bir şekilde hareket etmek, şiddet kullanmak, tehdit etmek ve/veya mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamakla bizzat yükümlüdür. Rota Paylaşan, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bir Rota Paylaşan'ın değişikliği veya değişiklikleri kabul etmemesi halinde Rota Paylaşan, Araç Paylaşan'a Yolculuk Paylaşım Tutarı ya da tazminat ödemeyecektir ya da ödediyse bu meblağın tamamını Araç Paylaşan'dan iade alma hakkına sahiptir.

Rota Paylaşan'ın, eşleşme sağlandıktan sonra dakik davranma yükümlülüğü bulunmakta ise de her halükarda, buluşma noktasına varış için Araç Paylaşan tarafından Rota Paylaşan'a tamamen tarafların insiyatifinde olarak esneklik tanınabilir.

3. Sorumluluk


Martı, Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan'a veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. Martı'nın misyonu ve sorumluluğu, sadece Rota Paylaşan'ı ve Araç Paylaşan'ı Güzergah Paylaşımı amacıyla birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır ve Martı, Rota Paylaşan'ın veya Araç Paylaşan'ın veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sonuç olarak, Martı'ya;

kaynaklanabilecek zarar, ziyan ve hasardan dolayı hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan veya üçüncü kişi tarafından sorumluluk atfedilemez. Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, işbu Koşullar'ı kabul ederek Hizmetler'i kullanmakla Martı'nın, yukarıda ve genel olarak Koşullar'da açıkça belirtilen hususlarda sorumluluğu bulunmadığını, üçüncü kişilerce de yine Martı'ya sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, işbu Koşullar'da düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak ve bunlara halel gelmemek üzere, Martı'nın herhangi bir ad ve nam altında üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü bedele ilişkin Martı'nın kendilerine rücu hakkı bulunduğunu ve ihtar çekmeye gerek olmaksızın ilk talepte bu bedelleri Martı'ya ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Martı, Türk Borçlar Kanunu'nun (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen 115. maddesinde belirtilen şekilde ağır kusuru bulunduğu haller hariç olmak üzere; kendisi tarafından sunulan hizmetlerin sonucunda (Martı'nın ihmalinin sonucu olarak yahut başka şekilde katlanılıp katlanılmadığına bakılmaksızın) hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'a ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

4. Genel Şartlar

4.1. Mobil Uygulama'ya Erişimin Askıya Alınması veya İptal Edilmesi


Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ın, Koşullar'ın tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, Martı'nın önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin tamamına veya bir kısmına veya Rota Paylaşan'ın Martı Mobil Uygulaması'na ve/veya Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama'ya erişimine müdahalede bulunma veya Hizmetler'in tamamını veya bir kısmını veya Rota Paylaşan'ın Martı Mobil Uygulaması'na ve/veya Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama'ya erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Fikri Mülkiyet


Martı Mobil Uygulaması'nın içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve Martı, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Martı'nın Martı Mobil Uygulaması'nda ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan (Martı'ya ait veya lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın) tüm ticari markalara ilişkin tüm hakları saklıdır.

Martı Mobil Uygulaması'nın herhangi bir kısmı, Martı'nın yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz veya başka suretle kullanılamaz. Araç Paylaşan ve/veya Rota Paylaşan ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere hiç kimse, Martı Mobil Uygulaması'nın içeriğini Martı'nın yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle Martı Mobil Uygulaması'nın herhangi bir önemli parçasını yeniden kullanım amacıyla alıntılamak (bir veya pek çok kez olmasına bakılmaksızın) için veri madenciliğinin, robotların veya benzeri veri toplama ve ayıklama araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

4.3 Rota Paylaşanlar Tarafından Sağlanan Mobil Uygulama İçeriği


Rota Paylaşan, Martı Mobil Uygulaması'nda yer alan içeriği görüntülemek suretiyle Martı'ya içeriği görüntüleme ve Hizmetler ile Güzergah Paylaşım faaliyeti amacıyla kullanma izni vermektedir.

Rota Paylaşan, açıkça karalayıcı, yanıltıcı, siyasi, ayrımcı, felsefi, birliklerle ilişkili (sendika üyelikleri gibi), dini, ırki kökenlerle ilişkili, şahsi (kişinin özel hayatı, cinsel/ahlaki yönelimleri veya sağlığı dâhil) veya saldırgan içerikler veya başka kişilerin (diğer Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ınki dâhil) fikri mülkiyet haklarını (örn. telif hakkı) veya özel hayatını ve gizliliğini ihlal eden herhangi bir içerik yayımlamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu tür içerikler Martı'nın değerlerine ve hizmet politikalarına aykırı olduğu gibi, Martı bu tür içeriklere ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir ve meydana gelen herhangi bir zarar veya başkaca sorumluluğa ilişkin olarak Rota Paylaşan şahsen sorumlu olacaktır. İlgili Rota Paylaşanlar, Martı'nın bu gibi içerikler nedeniyle katlanabileceği her türlü sorumluluktan doğan zararını tazmin etmeyi kabul etmektedir ve Martı, bu tür içeriklere ilişkin her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

Ancak Martı, ihlale neden olan içeriğe ilişkin olarak bilgi sahibi olur olmaz, söz konusu içeriği mümkün olduğunca en kısa süre içinde Martı Mobil Uygulaması'ndan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır.

4.4. Ortak Mobil Uygulamalar


Martı, Martı Mobil Uygulaması'nda veya Hizmet'in sağlanması için gerekli diğer entegre Mobil Uygulama'da görüntülenen tüm bilgileri çoğaltma ve Hizmetler'in ifası kapsamında kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

5. Hukuk ve Yargı Çevresi


İşbu Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve Koşullar'la ilişkili olabilecek veya Koşullar'dan doğabilecek tüm ihtilaflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.