MARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Tarafları

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), MARTI İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle "MARTI" olarak anılacaktır) (MERSIS No: 612137376300001) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı indiren Kullanıcı

  arasında; Kullanıcı'ya MARTI uygulaması üzerinden sunulan mikro mobilite (Martı Scooter, Martı Moped ve Martı Mobilet) araçlarıyla birlikte yine MARTI uygulaması üzerinden erişilen Tek Araçla Gidelim ("TAG") araç paylaşım platformu sağlama hizmetine konu olan

  otomobiller ile motosikletlerin (Buradan sonra "Taşıt" olarak anılacaklardır) kiralama ve/veya araç paylaşım platformu sağlama ve taksi çağırma ("Martı Taksi") hizmetlerine (Buradan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme dâhilinde MARTI ve Kullanıcı, ayrı olarak "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  İşbu Sözleşme'nin, MARTI mobil uygulamasını cep telefonuna indiren ve/veya herhangi bir kişiler ("Kullanıcı") tarafından, mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması

  gerekmektedir. İşbu Sözleşme' de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul

  edilmemesi halinde, Hizmetlere erişilemez ve Hizmetler kullanılamaz. Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve MARTI arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme'deki tüm şart ve koşulların kabul

  edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

 3. Tanımlar

  İşbu Sözleşme'de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

  1. Martı Scooter: İşbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan e-skuter araçları ifade eder.

  2. Martı Moped / Martı Mobilet: Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu ve ilgili

   yönetmelikte açıklandığı üzere; azami hızı saatte 45 kilometreyi, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfını haiz, MARTI

   tarafından hizmete sunulmuş motorlu taşıtlar olup İşbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan Martı Moped ve Martı Mobilet araçlarını ifade eder.

  3. Ücret: En fazla 24 (yirmidört) saat kullanım karşılığında, Kullanıcı'nın rezervasyon ve/veya kullanım süresine göre belirlenen, diğer ücretler (hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Kullanıcı'nın ödeyeceği ücreti ifade eder (TAG hizmeti MARTI tarafından ücretlendirilmemektedir).

  4. Hizmetler: MARTI tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i)MARTI mobil uygulaması, bu uygulamaya gömülü TAG uygulaması ve Martı Taksi hizmeti, (ii) MARTI

   tarafından Kullanıcı'ya kiralama ve/veya rezervasyon aracılığı ile kullanımına sunulan Martı

   Scooterları (e-skuterleri), Martı Mopedleri ve Martı Mobiletleri (iii) Kullanıcı'ya sürüş öncesi, süresince ve sonrasında destek sağlanması, (iv) MARTI mobil uygulaması içindeki TAG

   sekmesinden ilerlenerek TAG araç paylaşım platformu sağlanması (v) ve bu hizmet için

   yolculuk öncesi, yolculuk süresince ve sonrasında destek sağlanması.

  5. Kurallar: Kullanıcı'nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme'de yer alan veya MARTI'nın mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

  6. Kullanıcı, MARTI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için MARTI mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

   1. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin mümeyyiz ve reşit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı MARTI tarafından belirlenir ve gerektiği halde

    değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve yerine geçer.

   2. MARTI tarafından, tamamen MARTI'nın takdirine bağlı olarak, zaman zaman

    uygulamada yayımlanabilecek işbu sözleşmeye ek güncelleştirmeler bu Sözleşme'ye dâhildir ve ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. MARTI, Sözleşme'de herhangi bir

    değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı alanda yayınlayacaktır ve Kullanıcılara uygulama üzerinden bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, MARTI veri

    tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme' deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir uygulama

    içi bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

   3. MARTI, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir, MARTI'nın hizmetlerin devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

   4. MARTI uygulaması genel hatlarıyla 2 ana hizmet sunmaktadır;

    1. Kullanıcıların uygulama üzerinden mikromobilite ulaşım araçlarının paylaşımlı bir model ile kiralanmasını sağlayan bir teknoloji platformu olup, MARTI bu hizmetleri, sadece mobil uygulama üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların yakınlarında bulunan belirli mikromobilite

     araçlarını görmelerini ve belirli kurallar çerçevesinde kiralamalarına imkan sağlamak suretiyle sunmaktadır. Sürüş sonunda hesaplanan toplam ücret ise Sözleşme dışı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı kuruluşlar tarafından ve onlar aracılığı ile tahsil edilmektedir. MARTI, güvenlik, doğrulama ve benzeri sebepler ile

     sürüş başlamadan önce belirlenen ve Kullanıcı'ya uygulamadaki ekran üzerinde görebileceği şekilde kendisine bildirilen tutarlar için tahsilat/blokaj işlemi gerçekleştirebilecektir.

    2. Kullanıcıların MARTI uygulaması üzerinden TAG seçeneğine giriş yapmaları ile hatır taşımacılığı kapsamında araç paylaşan TAG kullanıcılarıyla eşleşerek yolculuk

    gerçekleştirebilecekleri ve Kullanıcılar arasında yapılacak yolculuk özelinde irtibat kurulmasını sağlayan ancak kati surette kar amacı gütmeden sunulan işbu araç/yolculuk paylaşım platformu sağlama hizmetini sunmaktadır. MARTI, Kullanıcılara TAG platformu sunma hizmetinden kaynaklı herhangi bir ücret almamaktadır.

   5. Kullanıcı'nın, Hizmetler'den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına

    ("Hesap") kaydolması ve kullanması gerekmektedir. Kullanıcı'nın Hesap'a sahip olmak ve Hizmetler'den yararlanması, Martı Scooter ve Martı Mobilet için en az 15 yaşını, TAG

    Hizmetini ve Martı Taksi Hizmetini kullanarak yolculuk yapabilmesi için en az 18 yaşını doldurmuş olması, Martı Moped için ise en az 18 yaşını doldurmuş olması ve gerekli sürücü ehliyetini haiz olduğunun sistem üzerinde doğrulanması halinde mümkündür. Kullanıcı'nın ehliyetine geçici veya süresiz olarak el koyulmuş ise veya kullanıcı ehliyetini süresinde

    yenilemediği için ehliyetinin süresi dolmuşsa, bu halde sürücü durumu derhal Martı'ya bildirecek ve Moped kullanmayacaktır. Gerekli yaş ve/veya sürücü ehliyeti şartını

    sağlamamasına ya da geçerliliği teyit edilmiş sürücü ehliyetinin el konulmasına rağmen

    Hizmetler'den sözleşmeye aykırı olarak faydalanan kişilere ilişkin sorumluluk, Kullanıcı'nın kendisine aittir, MARTI'ya ait değildir. MARTI, işbu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. MARTI'nın

    Kullanıcı'nın ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, Kullanıcı'nın

    Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanabilmesi için kimlik/ehliyet doğrulaması talep edebilir. Kullanıcı'nın, kimlik/ehliyet kanıtı göstermeyi reddetmesi durumunda Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı engellenebilir.

   6. Kullanıcı'nın, Hesap'ı oluştururken MARTI uygulamasına kendi cep telefonu numarasını girmesi, ardından telefonuna yönlendirilen SMS üzerinden telefon numarasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı'nın uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için ise en az bir adet geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı, banka hesap kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, cep telefonu numarası ve yaş gibi bazı kişisel bilgiler

    vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, hesabında doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgiler sağlanması halinde, Kullanıcı'nın Hizmetler'e erişimi ve Hizmetler'i kullanımı engellenebilir, dolandırıcılık şüphesi dahilinde hakkında yasal yollara başvurularak MARTI'yı uğratmış olduğu zarar talep edilebilir.

   7. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı'nın, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi durumunda veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak

    Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. MARTI, Hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil

    uygulamanın veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti

    etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya

    gecikmeler meydana gelebilir.

   8. Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı'nın bulunduğu bölgedeki bir Taşıt'ı MARTI uygulamasında yer alan Hesap'ınız üzerinden

    etkinleştirdiğinde, bu Taşıt yalnızca Hesap sahibi Kullanıcı tarafından kullanılmalıdır. Taşıt'ın Hesap sahibi Kullanıcı dışındaki bir kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde Hesap MARTI tarafından kapatılabilir ve ayrıca para cezası verilebilecektir. TAG hizmetini kullanarak

    yolculuk yapan Kullanıcı ise, araç paylaşan Kullanıcı ile TAG hizmetine konu Taşıt'ın şartları da göz önüne alınmak üzere bu konuda anlaşması şartıyla, Kullanıcı olup olmadığına

    bakılmaksızın başka kişilerle yolculuk yapabilir. Her halde TAG yolculuğundan doğabilecek Kullanıcı hesabına getirilecek kısıtlamalar, hesabın askıya alınması, hesabın kapatılması gibi MARTI'nın uygulayacağı yaptırımlar, sadece Yolculuk paylaşımını sağlayan Kullanıcı hesabı üzerinde uygulanacaktır.

   9. Kullanıcı, Taşıt kullanmak veya Taşıt ile yolculuk yapmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu, Taşıt'ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk için gerekli ekipmanı kullanmak ve Taşıt'ı kullanırken ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıt ile yolculuk yaparken kendisine ve/veya

    kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını kabul etmektedir. Kullanıcı, Taşıt'ın

    kullanımına ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıt ile yolculuk yapmaya aşina olduğunu ve Taşıt'ı kullanmak ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk yapmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıt'ı kullanmayı ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk yapmayı kabul ederek kişisel yaralanmalar, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar ve/veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi

    veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt'ın çalıştırılması ve/veya kullanılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten Kullanıcı sorumludur.

    Kullanıcı'nın sürüş esnasında sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler (yokuş, engebeli zemin, vb.) ve trafik koşulları gibi dış etmenlere göre ayarlaması gerekmektedir. Kullanıcı; bu gibi faktör ve etmenler hakkında ortalama bir insandan beklenebilecek yeterli önlemleri almamak ve/veya gereken dikkati göstermemek ve/veya öngörülebilir herhangi bir zarar tehlikesinin gerçekleşmesini önlemek için gerekli

    davranışlarda bulunmamak suretiyle Taşıt'ın kontrolden çıkması, Taşıt'ın özelliklerinin

    azalması/etkisizleşmesi ve/veya fren mekanizmasının yeterli etkiyi sağlamaması hallerinde sorumluluğun yalnızca kendisinde olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bazı Taşıt modellerinde mevcut olan elektronik fren mekanizmasının standart (düz, eğimsiz ve kuru) yol koşullarında seyreden ve belirlenen hız limitini aşan Taşıt'ın hızını kendiliğinden devreye girerek azaltmak veya hızının artmasını engellemek üzere ve hız limitinin aşılması halinde Kullanıcı'ya sesli uyarı sağlayan ek bir tedbir mahiyetinde tasarlanmış olup fizik kuralları gereği ivmelenmenin beklenir olduğu ve/veya (aşırı hız, yokuş, engebeli yol, kaygan zemin, fazla ağırlık gibi) olumsuz dış etmenlerin frenin etkinliğine etki ettiği hallerde Taşıt'ın hızına yeterli düzeyde veya hiç etki etmeyebileceğini kabul eder.

   10. KULLANICI Hizmetleri kullanırken, yayalara ayrılmış yol ve kaldırımlarda sürüş yapmak, kasksız ya da gerekli ehliyeti bulundurmaksızın sürüş yapmak gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere taşıtların kullanımını veTAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk

    paylaşımınıilgilendiren yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve Martı Scooterlar, Martı

    Mopedler ve Martı Mobiletler için kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul edip Kiralama'yı ve/veya TAG araç paylaşımına dair yolculuğu sadece yasal sınırlar çerçevesinde yapacağını taahhüt eder.Kullanıcı,

    Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla ve mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamakla bizzat yükümlüdür. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

   11. Kullanıcı; TAG Taşıtlarıyla yolculuk dahil olmak üzere, Taşıtların kiralaması,

    rezervasyonu, çağrıları için günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Toplam taşıt sayısı sınırlıdır ve taşıt uygunluğu asla garanti edilmez. MARTI, herhangi bir zamanda rezervasyon süresini ve/veya TAG Taşıt çağrılarını sınırlandırma hakkına sahiptir. MARTI'nın rezervasyon süresini ve/veya TAG Taşıt çağrılarını sınırlandırması durumunda, uygulama içerisinde rezervasyon işlemi öncesinde Kullanıcı'ya bilgilendirme yapılacaktır. MARTI, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir anda Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen rezervasyonu veya TAG Taşıt çağrılarını iptal etme

    hakkını saklı tutmaktadır. Rezervasyonun MARTI tarafından operasyonel nedenlerle iptal

    edilmesi halinde Kullanıcı' ya herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacaktır. Rezervasyonun MARTI tarafından belirlenmiş olan "rezervasyon süresi limit aşımı nedeniyle iptal edilmesi halinde ise Kullanıcı'dan o ana kadar işlemiş olan rezervasyon bedeli tahsil edilecektir.

    Rezervasyonun uygulama içerisinden Kullanıcı tarafından iptal edilmesi ihtimalinde Kullanıcı, iptal anına kadar doğmuş olan rezervasyon ücretinin kredi kartından tahsil edilmesine onay vermiştir.

   12. Kullanıcı, Taşıt'ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (yeşil sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini, diğer bölgelerin kullanıma kapalı olduğunu, yolculuk esnasında uygulamada yer alan kırmızı ile işaretli

    alanların ise park yapılamaz alan olduğunu kabul eder. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal eden bir davranışta bulunması halinde MARTI'ya Sözleşme'de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt'ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

   13. Kullanıcı, Taşıt'ın kullanımı ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk yapmaya ilişkin kuralları takip etmek ve bilmek zorundadır. Kullanıcı, ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt'ın

    hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

   14. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya

    bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara

    ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık

    ücretlerini kabul etmiştir. Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin MARTI'nın sunduğu Hizmetlerden yararlanması ve/veya MARTI'yı zarara uğratması halinde reşit

    olmayan kişinin cezai sorumluluğuna başvurulabileceği gibi, ebeveyn ve/veya vasisine her

    türlü masraf, zarar, gider rücu edilebilir.

   15. MARTI tarafından Kullanıcı'ya sunulan hizmetlere konu Taşıtlar, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken elektrikli taşıtlardır. Kullanıcı, Taşıt'ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt'ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder.

   16. Taşıt'ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı

    olarak), ve Taşıt'ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt'ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir

    (ya da bütünüyle sona erebilir).

   17. Kullanıcı'nın kiraladığı Taşıt'ın şarj gücü seviyesi, Taşıt'ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir. Söz konusu şarj seviyesi limitleri cihaz ve Taşıt modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

    Rezerve edilen Taşıt'ın kullanım esnasındaki şarj gücü ile rezervasyon talimatı esnasındaki şarj gücü arasında farklılık olabilir.

   18. Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı MARTI tarafından garanti edilmemiştir ve Taşıt, yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde Kullanıcı'nın Taşıt'ı elektriğe bağlı olan hareket kabiliyetini kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman MARTI tarafından garanti edilmemektedir.

  4.19 Taşıt'ın kiralama sırasında şarj seviyesinin azalması durumunda, uygulama üzerinden Kullanıcı'ya bildirim gönderilerek, yolculuğunu sonlandırması veya başka bir Taşıt'a geçmesi uyarısı verilecektir. Bu uyarıya uyulmaması takdirinde Taşıt'ın şarjının tamamen tükenmesi gerçekleşir ve Kullanıcı Taşıt'ı en kısa sürede park etmelidir. Kullanıcı'nın Hesap'ının

  kullanımda olduğu cihazın yolculuk esnasında şarjının bitmesi halinde, Kullanıcı'nın 10 (on) dakika içerisinde başka bir cihazdan kendi aktif Hesap'ına giriş yaparak sürüşü sonlandırması gerekir. Aksi takdirde Kullanıcı'ya MARTI tarafından ulaşılamayacağı için Kullanıcı hakkında çalıntıya ilişkin prosedürler ve yaptırımlar uygulanabilir.

   1. Kullanıcı herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt'ı, TAG hizmeti konusu araçla yaptığı yolculukla ilgili her nevi olumsuzluğu MARTI'ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt'ın çalınmasına sebep olmuşsa Kullanıcı durumu aynı zamanda en kısa süre içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve

    harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

   2. Kullanıcı, güvenli bir sürüş ve TAG yolculuğu için trafik kurallarının yanında ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

    1. Yolculuk (TAG hizmeti konusu Taşıtla yolculuk dahil olmak üzere) sırasında, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak Taşıt'ın işleyiş güvenliğine ve sürüş

     güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıt'ın dengesini bozabilir. Kullanıcı'nın böyle bir eşya

     taşıması durumunda, bu eşyanın vücudunuza tam bir şekilde oturması, Taşıt'ın kullanımı veya TAG hizmeti konusu Taşıt ile yolculuk için gerekli yeterliliklerinizi engellemeyecek şekilde taşınması Kullanıcı'nın yükümlülüğüdür.

    2. Taşıt'ın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.

    3. Kullanıcı, Taşıt'ı kullanırken veya yolculuk gerçekleştirirken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkat dağıtabilecek ya da çevresel etmenlere karşı duyarlılığını azaltabilecek herhangi bir cihaz kullanmamalıdır.

    4. Kullanıcı, hiçbir koşul altında alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli yolculuk yeterliliklerinin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayacaktır ve/veya TAG hizmeti konusu Taşıt ile yolculuk yapmayacaktır.

    5. Mikromobilite araç kiralamasına konu Taşıtlar ve TAG hizmetine konu motosiklet

     niteliğindeki Taşıt'ta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşınması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı işbu Taşıtların kapasitesinden fazla yolcu ile seyahat edilemeyeceğini bilir ve bu hususta

     teklif ve ısrarda bulunmayacağını kabul eder.

    6. Martı Scooter, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmeli, Martı Moped ve Martı Mobilet ise güvenli bir yere park edilerek sürüş sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde, yolculuk devam edecek ve yolculuk ücreti Kullanıcı'dan tahsil edilmeye devam edecektir (Martı Mobilet ile birlikte sunulan kask, yolculuk bitiminde mutlaka yerine konulmak suretiyle kilitlenmelidir, eğer kask yerine doğru şekilde kilitlenmezse, yolculuk devam ediyor şeklinde yorumlanacak ve

     yolculuk ücreti Kullanıcı'dan tahsil edilmeye devam edecektir). Sürüşün sonlanmaması sebebiyle oluşabilecek kamu düzeni bozucu durum, güvenlik açığı ve bunlara bağlı olarak MARTI'nın uğrayabileceği zarar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı'nın, kilit

     mekanizması ile ilgili bir sorun yaşaması halinde doğrudan MARTI ile iletişime geçilmelidir. MARTI, kendisinden kaynaklı bir problem oluşması halinde sorunun çözümünü sağlayacak ve Kullanıcı'dan bu süreç içerisinde bir ücret tahsil edilmeyecektir. Yalnızca MARTI tarafından

     sağlanan kilitleme ve park haline geçme mekanizmaları kullanılmalıdır. Kullanıcı'nın,

     güvenliğe ilişkin acil bir endişe benzeri bir durum olmaksızın anılan yöntem dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt'ı kilitlemesi/park etmesi, Taşıt'ın kilitlenmemiş/park

     etmemiş olması ile aynı nitelikte olup, Kullanıcı bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararı tazmin

     edecektir.

    7. Taşıt mutlaka kullanım alanı içerisinde uygun bir yere, kamu düzenini, yaya ve araç

     trafiğini ve ENGELLİ YOLLARI İLE İŞARETLERİNİ hiçbir surette engellemeyecek şekilde, denge ayaklığı açılmış biçimde kilitlenerek park edilmelidir.

    8. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, umuma kapalı bir bölgeye, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye ve/veya garaj giriş/çıkış yoluna da park edilmemelidir. Kullanıcı'nın, Taşıt'ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana, Taşıt açısından güvenlik veya fiziksel hasar riski oluşturan alana park etmesi halinde Kullanıcı, Sözleşme'de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt'ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek

     operasyon maliyeti ile Sözleşme dışı üçüncü kişiler ödenmek durumunda kalınacak ceza ve tazminat tutarlarını MARTI'ya ödeyecektir.

    9. Kullanıcı, Taşıt'ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı, Taşıt'ı toprak yol, su kaplı alan (normal sürüşü engelleyecek şekilde)

     veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde

     kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt'ı bir ödül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul eder.

    10. Kullanıcı Taşıt'ı kullanırken, Martı Scooter için maksimum ağırlık taşıma limiti olan 100 kilogramı, Martı Moped ve Martı Mobilet için 150 kilogramı geçmemelidir.

    11. Kullanıcı'nın, Taşıt ile toplu taşıma araçlarına veya özel araçlara binmesi yasaktır.

    12. Martı Scooter'ın gidonuna, Martı Moped'in kask çantasına, Martı Mobilet'in ön bölümüne ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.

    13. Kullanıcı, mikro mobilite araç kiralama hizmeti konusu Taşıt'ı tek başına kullanacak olup katiyen başka bir yolcu ile sürüş gerçekleştirmeyecektir. Mikro mobilite araç kiralama

    hizmeti konusu Taşıtlar, tek başına kullanılmak üzere tasarlanmış olup Kullanıcı'nın bir başka kişiyle sürüş yapması halinde yaşanacak kaza, arıza vs. gibi olumsuzluklardan MARTI katiyen sorumlu olmayacaktır.

   3. MARTI, kullanıcılarından aldığı geri bildirimlere değer verir ve bunları hizmetlerini geliştirmek için kullanır. Kullanıcıların, herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda doğrudan MARTI ile iletişime geçerek çözüm aramaları teşvik edilmekte olup buna karşılık Kullanıcı, MARTI’yı haksız yere karalamaktan, kötülemekten veya yanlış bilgi yaymaktan kaçınmayı kabul eder. Kullanıcı, MARTI hakkında herhangi bir platformda, gerçek dışı, karalayıcı veya yanıltıcı beyanlarda bulunması, MARTI’yı kötüleyen şikayetler oluşturması veya bu tür eylemlere teşvik etmesi durumunda, MARTI’nın yasal haklarını saklı tuttuğunu kabul eder. Bu tür durumlarda, MARTI, Kullanıcı’nın oluşturduğu zararları tazmin etmek ve itibarını korumak amacıyla yasal yollara başvurabilecektir.

 5. Ücretler ve Ödeme

   1. Ücretler; kullanım esnasında Kullanıcı'nın bulunduğu şehir, konum, kullanacağı Taşıt modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde Kullanıcı'nın bilgisine sunulacaktır. Kullanıcı, Taşıt'ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar çerçevesinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar yürürlükteki

    vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup tüm tutar MARTI tarafından tahsil edilecektir. Kullanıcı, sürüşlere ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, Kullanıcı tarafından

    Sözleşmenin ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, ciro kaybı, operasyon giderleri ve Sözleşme' nin "Cezalar" başlıklı 18. Maddesinde düzenlenen

    cezai şart bedellerinin, uygulamaya eklemiş olduğu ödeme yöntemi (kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) ile MARTI

    tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde öncesinde bilgilendirme gerekmeksizin direkt olarak

    tahsil edilebileceğinin bilincinde olup hizmetleri kullanmaya başladığı an bu hususa onay verdiği kabul edilmektedir.

   2. MARTI, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve MARTI'nın her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek

    hükümlere tabi olan promosyon kodları ("Promosyon Kodları") oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir.

    Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) MARTI tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde

    devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) MARTI tarafından MARTI'nın herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) MARTI'nın her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (vii) MARTI Promosyon Kodlarını tüm Kullanıcılara yönelik teklif ya da spesifik Kullanıcılara/Kullanıcıya yönelik bireysel teklif halinde uygulayabilir. MARTI, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

   3. Azami kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, Taşıt'ı daha sonra tekrar kiralayabilir.

  Kullanıcı, kilit barındıran modellerde Taşıt'ın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman

  kaynaklı gecikmelerin bilincindedir. Yolculuk sonlandırıldığı anda, birikmiş kiralama ücretleri Kullanıcı'dan tahsil edilecektir. 24 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş

  tamamlanmış şekilde -kilit içermeyen Taşıtlar için kilitleme yükümlülüğü bulunmamaktadır-) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek olup, bu davranışa ilişkin ceza bedeli 18. Maddede belirlenmiştir.

  5.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte

  geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı, MARTI'ya bildirdiği herhangi bir kredi kartının, banka kartının ya da ön ödemeli kartın MARTI tarafından ve/veya MARTI'nın anlaşmalı olduğu bir elektronik para ödeme kuruluşu tarafından sadece tahsilat

  amacı ile sınırlı olarak kullanılacağını kabul eder. Kullanıcı, MARTI'ya kendisi tarafından oluşturulan tüm ücret kalemleri ve 5.1. maddede sayılan kalemler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Ödemenin kredi kartlarında ya da ön ödemeli kartlarda herhangi bir sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, karta

  yükleme yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile Kullanıcı'dan ödeme talep edilecektir. Kullanıcı' nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde MARTI'nın yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

   1. Eğer Kullanıcı kredi kartından, banka kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 5 gün içinde, bu durumu MARTI'ya yazılı

    olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri MARTI'ya sağlamalıdır. Kullanıcı, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal MARTI'ya bildirmeyi kabul eder. MARTI, kendisinden kaynaklanmayan kart hırsızlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

   2. MARTI, Incentivized Parking Zone (İndirimli Park Bölgesi) sistemi dâhilinde Kullanıcı'ya indirimli sürüş sonlandırma seçeneği sunabilir. Kullanıcı, kiralamaya başladığı esnada şayet

  İndirimli Park Bölgesi yakınlarında ise işbu sürüşüne özel olarak kiralama ekranında bölgeler işaretli olarak Kullanıcı'ya gösterilecektir ve sürüş sonlandırma esnasında anılan bölgeye park halinde indirim kazanacaktır. Söz konusu İndirimli Park Bölgeleri her münferit sürüş

  başlangıcında değişkenlik gösterebilir. İndirimli Park Bölgesi sistemi içerisinde yer alan bölgelerdeki indirim oranları farklılık gösterebilir ve bölgenin kapasitesine bağlı olarak MARTI'nın indirim sistemini kapatma hakkı saklıdır.

  5.7 Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına; MARTI tarafından yapılan

  ücretlendirmeler sadece mikro mobilite araç kiralama hizmetlerine konu araçlar (Martı

  Scooter, Martı Moped, Martı Mobilet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kiralamaya sunulan tüm Taşıtlar) için yapılacak olup hatır taşımacılığı esasına dayalı olan TAG hizmetine konu Taşıtlarla yapılacak yolculuklara dair Martı tarafından Kullanıcı'dan herhangi bir ödeme talep edilmez. Martı Taksi hizmeti için ise sadece Taksi Şoförü'yle anlaşılan bedel kendi koşulları

  içerisinde ücretlendirilir ve sadece Taksi Şoförü'ne ödeme yapılır. Martı tarafından Kullanıcı'dan herhangi bir ödeme talep edilmez.

 6. MÜLKİYET VE YAZILIM

  1. Kullanıcı, Taşıt'ın, MARTI uygulamasının ve burada belirtilen herhangi bir MARTI

   ekipmanının, her zaman, MARTI'nın özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıt'ı, Taşıt'ın herhangi bir parçasını ya da MARTI'nın herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı

   yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt

   üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size MARTI'nın ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını MARTI'nın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Kullanıcı'dan tahsil edilen

   zararlar karşılığında Taşıt'ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı'ya/Şüpheli'ye geçmesi söz konusu değildir.

  2. Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

   1. Hizmetlerin veya Taşıtların herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

   2. MARTI tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer

    şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

   3. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

   4. Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

   5. Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

   6. Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

 7. EK KULLANIM KOŞULLARI

  1. Güvenlik Kontrolü

   Taşıt'ın her bir kullanımından önce, Kullanıcı işbu maddede sayılan temel güvenlik

   kontrollerini gerçekleştirmelidir: (i) lastiklerin sağlamlığı; (ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği; (iv) yeterli şarj gücü; ve (v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. Kullanıcı, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt'ı kullanmayacağını ve derhal MARTI müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

  2. Kayıp ya da Çalıntı Araç

   Bir taşıt (a) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (b) yolculuğun bitmesinin ardından 10

   dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana

   kilitleyerek dahi olsa park edilirse, (c) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde

   yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir Kullanıcı tarafından hareket ettirilirse veya (e) MARTI'nın Taşıt'ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe Kullanıcı ve MARTI, kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluluğunun o Taşıt ile yolculuk

   tamamlamış son Kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer MARTI bir Taşıt'ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, MARTI, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıtın son kullanıcısının bilgisi dahilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. Kullanıcı Taşıt'ın kaybolduğunu ya da çalındığını MARTI'ya mümkün olan en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder. Taraflar, MARTI'nın veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

  3. Sürüş Güvenliği

   İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt'ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece

   sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli

   bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak ilgili mevzuat çerçevesinde tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. MARTI, tüm Kullanıcıların vücut ölçülerine uygun, tam

   oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; bir koruma başlığı (Martı Mobilet'e özgü hali hazırda sunulan) kullanmalarını tavsiye eder. Kullanıcı, herhangi bir kaza sırasında kask başta olmak üzere yukarıda sayılan koruyucu ekipmanları giysin yahut giymesin, Taşıt'ta bulunduğu MARTI tarafından tespit edilen teknik kusurdan kaynaklanan durumlar hariç

   olmak üzere Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada MARTI'nın sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm

   riskini üstlenir. Kullanıcı bu Sözleşme'de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da

   uyarılarına ihtiyaç duyabilir.

  4. Taşıt Rotası

   Kullanıcı, MARTI'nın Taşıt'ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve MARTI hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar,

   kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk için tehlikeli olabilir.

  5. Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

   Kullanıcı, MARTI'nın herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları,

   taksiler ve yürüyüş yolları dâhil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Kullanıcı'nın kendisine sunulmuştur. MARTI, Taşıtları yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt'ı kendi başına kullanabilecek ve bu Sözleşme'nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

  6. Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

   MARTI, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir ancak; mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde MARTI bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşıtların uygun olmasına da bağlıdır. MARTI, Hizmetlerin ve Taşıtların her an uygun

   olmasının garantisini vermez. Kullanıcı, MARTI'nın Taşıt'ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

   MARTI, Kullanıcı'nın kullanımına sunduğu Taşıtlar için belirli bölgeler haritalamıştır. İşbu bölgeler ve bölgelerin özellikleri ile bu özelliklere ilişkin uyarılar/uyarı yöntemleri yukarıda açıklanmıştır. Kullanıcı'nın bu uyarıları dikkate almaması halinde Taşıt üzerindeki güvenlik önlemleri devreye girer ve Taşıt çalıntı statüsüne geçiş yapar. Bu durumda "Kayıp/Çalıntı'ya İlişkin Yaptırımlar" Kullanıcı'ya MARTI tarafından uygulanır.

 8. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

  MARTI, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili kurum ve çalışanları (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

  MARTI, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ("KVKK") uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni'nde Kullanıcılara sunulmaktadır.

 9. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

  HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

  MARTI meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kar kaybı, veri kaybı, kişisel

  yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir. MARTI bu tür hasarların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan,

  yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz: (i) hizmetleri kullanımınız, hizmetlerle alâkanız ya da hizmetlere erişiminizin veya kullanımınızın aksaması; (ii) MARTI'nın makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından MARTI sorumlu değildir.

  Kullanıcı, herhangi bir Hizmeti, Taşıt'ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma,

  Kullanıcı'nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

  Kullanıcı, Taşıt'ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıt'ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile,

  bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı,

  tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

 10. Uyuşmazlıkların Çözümü

  İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 11. Delil Sözleşmesi

  Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek her tür ihtilaflarda MARTI'nın ticari defter ve

  kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-

  postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 12. Feragat Ve Bölünebilirlik

  Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme'nin

  herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve

  geçerliliğini etkilemeyecektir.

 13. Sözleşmenin Yorumlanması

  Bu Sözleşme'deki madde başlıkları, Sözleşme'nin yorumunu etkilemez. "Veya" kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. "Dahil" kelimesi "dahil ancak bunlarla sınırlı

  olmaksızın" anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

 14. Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

  Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve MARTI adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı (a) bu Sözleşme'yi okuduğunu; (b)

  Sözleşme'nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve (c) hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 15. Fesih

  Taraflar işbu Sözleşme'yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı'nın Sözleşme'yi feshetmek için uygulamayı silmesi ve bu hususun MARTI'nın kayıtlarına geçmesini istediği

  takdirde de destek@marti.tech adresine mail göndermesi yeterlidir. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'yi feshetmesi halinde, MARTI tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

 16. Bildirimler

  MARTI, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, Kullanıcı'nın e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı'nın Hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak göndererek bildirimde bulunabilir.

 17. Kullanıcı Kabul Beyanı

  İşbu Sözleşme'deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum;

  Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru

  yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme'ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin

  farkındayım. Taşıt'ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıt'ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

  Martı Scooter ve Martı Mobilet kiralamak için 15 yaşını, Martı Moped kiralamak için 18 yaşını doldurmuş veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini

  alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt'a binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıt'ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme'yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme'de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

 18. CEZALAR

Kullanıcı, Mesafeli Araç Kiralama Sözleşmesi'nin 7.5 maddesinde açıklandığı üzere; 2918

sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı davranması üzerine Martı Moped ve Martı Mobilet'in plakasına yazılarak yetkili merciler tarafından MARTI'ya tebliğ edilen cezaların doğurduğu zarardan sorumludur. Cezayı tebliğ alan MARTI, cezaya konu Taşıt'ın

ihlale konu eylemin tarih ve saatini tespit ederek, ihlalden sorumlu olan Kullanıcı'yı tespit etmesini müteakiben ceza bedelini Kullanıcı'nın kayıtlı kredi kartından tahsil edecek olup

Kullanıcı, bu hususta bir itiraz sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın işbu

Sözleşme' de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranması halinde, MARTI, Kullanıcı'dan aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil

edecektir. MARTI' nın ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır.

İşbu maddede düzenlenen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, MARTI'nın ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup MARTI

Kullanıcı'nın Sözleşme'yi ve/veya yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai

hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsa açıklayıcı bir metinle destek@marti.tech adresine e-posta göndermelidir.

TAG (TEK ARAÇLA GİDELİM) - ROTA PAYLAŞAN KULLANIM KOŞULLARI

 1. Kullanım Koşulları


  1. Kapsam ve tanımlar

   İşbu Kullanım Koşulları, kayıtlı ofisi Noramin İş Merkezi Büyükdere Caddesi Üçyol Mevkii No:237/5, 34398 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 166213-5 sicil numarası ile kayıtlı ve ticaret unvanı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle "Martı" olarak anılacaktır.) tarafından geliştirilen TAG Paylaşımı adlı mobil

   uygulama vasıtasıyla ("Mobil Uygulama") sunduğu Tek Araçla Gidelim ("TAG") hizmeti ile eş zamanlı çalışmakta olan Martı'nın mobil uygulamasının ("Martı Mobil Uygulaması") sunduğu paylaşım hizmeti için geçerlidir.

   Tanımlanmış Terimler:

   Araç, Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama yoluyla Güzergah Paylaşımı için sunacakları, binek otomobiller ve motosikletler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Güzergah Paylaşımı'na uygun her türlü taşıtı ifade etmektedir.

   Araç Paylaşan, Mobil Uygulama'yı, bir Yolculuk'u bir Rota Paylaşan ile paylaşmak amacıyla kullanan ve Rota Paylaşan ile belirli bir zamanda, belirli bir yerden yine belirli bir varış noktasına kar amacı gütmeksizin Rota Paylaşan'ın teklif ettiği Yolculuk Paylaşım Tutarı

   karşılığında Rota Paylaşan ile birlikte Yolculuk yapacak olan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

   Güzergah Paylaşımı, Mobil Uygulama üzerinden Yolculuk gerçekleştirmek amacıyla Rota Paylaşan tarafından iletilen taleplerin Araç Paylaşan tarafından kabul edilmesi sonucunda Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan'ın eşleştiği ve yolculuk masrafının cüzi bir kısmına tekabül

   eden Yolculuk Paylaşım Tutarı karşılığında söz konusu Yolculuk'un gerçekleştirilmesi suretiyle Araçlar'ın paylaşılmasını ifade etmektedir.

   TAG, Martı tarafından hizmet sağlayıcı olarak sağlanan, Mobil Uygulama vasıtasıyla sunulan Tek Araçla Gidelim isimli Güzergah Paylaşımı hizmetlerini ifade etmektedir.

   Hizmet, Mobil Uygulama ve Martı Mobil Uygulaması üzerinden Araç Paylaşan ve Rota Paylaşan'a hizmet sağlayıcı olarak sunulan hizmetleri ifade etmektedir.

   Koşullar veya Kullanım Koşulları, işbu kullanım şart ve koşullarını ifade etmektedir.

   Kullanıcı, MARTI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için MARTI mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

   Kullanıcı Hesabı, bir Rota Paylaşan tarafından açılmış olan ve hizmet sağlayıcı olarak Martı

   tarafından sunulan Hizmetler'e erişim için kullanılan Martı Mobil Uygulaması hesabını ifade

   etmektedir.

   Martı Mobil Uygulaması: Martı tarafından geliştirilen mikro mobilite araçlarının kiralanması hizmetini sunan mobil uygulamayı ifade etmektedir.

   Sözleşme: Martı Kullanıcı Sözleşmesi'ni ifade etmektedir.

   Yolculuk Paylaşım Tutarı, Mobil Uygulama tarafından hesaplanarak Rota Paylaşan'a önerilen ve Araç Paylaşan'ın yolculuk için yapacağı yolculuk maliyetinin cüzi bir kısmına karşılık olmak üzere Rota Paylaşan'ın özgürce belirlediği ve Araç Paylaşan'ın yolculuk masrafına bir

   anlamda destek sağlanması amacıyla, kar amacı güdülmeksizin Araç Paylaşan'a nakden ve defaten ödeyeceği tutarı ifade etmektedir.

   Yolculuk, Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama vasıtasıyla belirli bir çıkış noktasından, belirli bir varış noktasına ulaşmak amacıyla Güzergah Paylaşımı yapmayı kararlaştırdığı Yolculukları ifade eder.

   Rota Paylaşan, Martı Mobil Uygulaması üzerinden Araç Paylaşan'a erişim sağlayan, Güzergah Paylaşımı amacıyla Araç Paylaşan'ın Yolculuk için yaptığı yolculuk masrafına küçük bir katkıda bulunduğu Yolculuk Paylaşım Tutarı karşılığında Araç Paylaşan ile birlikte belirli bir Yolculuk'u gerçekleştiren gerçek kişileri ifade eder.

   İşbu Koşullar'da tanımlanmış terimlerin çoğul anlamları tekil anlamlarını, tekil anlamları da çoğul anlamlarını ihtiva etmektedir.

  2. Koşullar'ın Kabulü


   Rota Paylaşan, Mobil Uygulama'da yer alan "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve kabul

   ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işbu Koşullar'ı tamamen kabul eder.

   Koşullar kabul edilmediği sürece Hizmetler'e erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Rota Paylaşan, Koşullar'ı kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Her Rota Paylaşan, Martı

   tarafından belirlenecek koşullara uymayı ve gerektiği takdirde Martı tarafından talep

   edilecek bilgi ve belgeleri sağlamayı kabul etmektedir.

   Martı, herhangi bir Rota Paylaşan'ın, Koşullar'da yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması halinde, Rota Paylaşan'a herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ilgili Rota

   Paylaşan'ın Kullanıcı Hesabı'nı ve ilgili Rota Paylaşan'a sunulan Hizmetler'i askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bunlara ek olarak, Rota Paylaşan'ın işbu Kullanım Koşulları'nın 2.4/f maddesinde belirtilen davranışlarının tespiti halinde de 2.000 (ikibin) TL cezai şart uygulanabileceğini, söz konusu cezai şartın Rota Paylaşan'ın sistemde kayıtlı olan kredi kartından tahsil edilebileceğini ve bu hususta hiçbir itirazı olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  3. Koşullarda, Mobil Uygulamada ve Hizmette Yapılan Değişiklikler

   Martı, dilediği zamanda Koşullar'ı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmetler'de veya Koşullar'da yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Mobil Uygulama'da yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Ayrıca Martı, Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan

   Hizmetler'de, Mobil Uygulama'nın işlevlerinde ve/veya ara yüzünde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve Rota Paylaşan'a karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik veya tadilat yapabilir.

   Rota Paylaşan, değiştirilen Koşullar'ın yayınlanmasından sonra Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla sunulan Hizmetler'i kullanmaları halinde bu değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

 2. Hizmetin Kullanımı

  1. Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu


   Her Rota Paylaşan, Hizmetler'i kullanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır ve Martı

   tarafından Hizmetler'in gereği gibi sağlanması için Martı Mobil Uygulaması üzerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak vermeyi kabul etmektedir. Rota Paylaşanlar Kullanıcı Hesabı oluştururken ve muhtelif zamanlarda Martı'ya verdikleri bilgilerin

   tamamının doğru ve eksiksiz olduğunu kabul etmektedir. Rota Paylaşanlar ayrıca herhangi bir Yolculukla, Araçla veya Güzergah Paylaşımıyla ilgili olarak Martı'ya sunulan veya Martı Mobil Uygulaması'na gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul etmektedir.

   Rota Paylaşan tarafından sunulan eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak Martı, hiçbir Araç Paylaşan ve/veya Rota Paylaşan'a karşı sorumlu olmayacaktır. TAG'ı kullanabilmek için Rota Paylaşan en az 18 yaşında olmalıdır.

   Aksi Martı tarafından açıkça kabul edilmedikçe, Rota Paylaşanlar, kişi başına tek bir Kullanıcı Hesabı alabileceklerdir. Kullanıcı Hesapları başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz.

    1. Ticari Faaliyette Bulunmama ve Martı'nın Statüsü


     Ticari Faaliyette Bulunmama

     Martı Mobil Uygulaması'nın sunduğu işbu Hizmetler sadece Araç Paylaşan ve Rota

     Paylaşan'ın hususi sıfatla hareket ederek Yolculuk paylaşmaları için Hizmet sağlanmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, Güzergah Paylaşımı'nı kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.

     Yolculuk'tan hiçbir şekilde kar elde edilemeyecek olup Rota Paylaşan, Yolculuk Paylaşım Tutarı ile sadece Araç Paylaşan'ın Yolculuk masrafının küçük bir kısmını karşılayacaktır. Bu husus; Martı Mobil Uygulaması'nı ve Mobil Uygulama'yı kullanarak faydalanılan tüm

     faaliyetler, düzenlemeler ve Hizmetler ve Araç Paylaşan ile Rota Paylaşan arasında kararlaştırılabilen tüm diğer ilave hizmetler veya faaliyetler için geçerlidir.

     Rota Paylaşan, herhangi bir Araç Paylaşan'a, bir sınırlama getirmeksizin paket teslimatı vs. dahil olmak üzere, kar veya kazanç amacıyla ilave faaliyetlerde bulunamaz ve Araç Paylaşan da bu hizmetleri kabul veya talep edemez.


     Tüm Yolculuklar'ın başlangıç noktaları ve varış yerleri önceden Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır. Rota Paylaşan, Araç Paylaşan ile Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla önceden belirlenmemiş olan herhangi bir yerden Araç Paylaşan ile bir araya gelemez.

     Martı, Rota Paylaşanlar ve Araç Paylaşanlar arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlaline veya herhangi bir Araç Paylaşan'ın (bu Koşullar'a aykırı olarak) Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla profesyonel veya ticari amaçla Hizmet sunduğu durumlar dâhil olmak üzere bu Koşullar'ın herhangi bir Araç Paylaşan tarafından ihlaline ilişkin olarak sorumluluk sahibi olmayacaktır. Hizmetler'in ticari amaçla sunulmamasını sağlamak konusunda ihtiyatlı davranmak Rota

     Paylaşan ve Araç Paylaşan'ın sorumluluğundadır.

     Martı'nın Statüsü


     Martı, Mobil Uygulama vasıtasıyla herhangi bir taşımacılık hizmeti sunmamaktadır. Mobil Uygulama, Rota Paylaşanlar'ın Araç Paylaşanlar ile Yolculuk yapmasını sağlayan çevreci ve sosyal bir dayanışma platformudur.Martı; Yolculuklar'a, varış yerlerine, Yolculuk Paylaşım Tutarı'na veya zamanlamalara müdahale etmemektedir. Martı, Güzergah Paylaşımı'ndan

     hiçbir komisyon almaz ve bu platformu ticari veya profesyonel bir amaçla kullanılması için sağlamaz. Güzergah Paylaşımı'na ilişkin görüşme, Rota Paylaşan ile Araç Paylaşan arasında yapılmaktadır. Martı, Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan arasındaki herhangi bir anlaşmanın

     hiçbir ad ve nam altında tarafı değildir. Martı, hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ın temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir. Bu Koşullar'ın ihlali, ilgili Rota Paylaşan'ın Kullanıcı Hesabı'nın derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Rota Paylaşan'ın her türlü Hizmet'e erişimi sınırlandırılacaktır.

    2. Ödeme

     Martı, yalnızca Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan'ın bir Güzergah Paylaşımı organizasyonu yapması için Martı Mobil Uygulaması vasıtasıyla birbiriyle iletişim kurmasına izin veren ücretsiz bir hizmettir. Şüpheye mahal vermemek adına, Hizmetler, hiçbir şekilde ulaşım hizmeti, taşıma hizmeti, ödeme aracılığı hizmeti, kart saklama hizmeti verilmesi içerecek şekilde yorumlanamaz.

     Martı'nın sağladığı hizmet ücretsizdir. Rota Paylaşan, bir Güzergah Paylaşımı organize etmek ve Yolculuk koşullarını planlamak için Martı Mobil Uygulaması'yla eş zamanlı çalışmakta olan, Araç Paylaşan'ın kullandığı Mobil Uygulama üzerinden iletişime geçecektir ve bu hususlarda Rota Paylaşan'nın muhatabı, münhasıran ilgili Araç Paylaşan olacaktır.

     Hizmet, münhasıran Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan tarafından yürütülmektedir.

     Martı'nın, yeni hizmet eklemek veya hizmetleri geri çekmek dâhil olmak üzere, Martı Mobil Uygulaması'nın veya Hizmetler'in herhangi bir yönüne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

    3. Rota Paylaşan'ın Yükümlülükleri


   Martı Mobil Uygulaması'ndaki her Kullanıcı, Sözleşme'nin konusu olan mikro mobilite araçların kiralanmasına dair hizmetleri belirli sayıda sürüş gerçekleştirmek suretiyle

   kullanması halinde Martı Mobil Uygulaması'nın TAG hizmetini kullanmaya ve Rota Paylaşan olmaya hak kazanacaktır. Belirli sayıda sürüş gerçekleştirmeyen Kullanıcı, TAG'dan yararlanamaz.

   Rota Paylaşan;

   1. En az 18 yaşında olduğunu,

   2. Araç Paylaşan ile kararlaştırılan yerde kararlaştırılan zamanda bulunuyor olacaklarını,

   3. Yolculuk'ta olabilecek tüm değişikliklere ilişkin olarak derhal Araç Paylaşan'a değişiklik hakkında bilgi vereceğini,

   4. Araç Paylaşan'a, yolculuk masrafının küçük bir kısmına katkıda bulunacağı Yolculuk

    Paylaşım Tutarı dışında hiçbir tutar için ödeme yapmayacağını ve hiçbir durumda Hizmetler vasıtasıyla kar elde edilmesine ön ayak olmayacağını,

    1. Martı'nın hiçbir şekilde Araç Paylaşan'a veya Rota Paylaşan'a karşı sorumlu olmayacağını; bu doğrultuda, Güzergah Paylaşımı, Hizmetler ve/veya Mobil Uygulama'nın kullanımından doğabilecek zarar ve ziyandan dolayı Martı'ya herhangi bir rücu hakları olmadığını,

    2. Yolculuk sırasında Araç Paylaşan'ı veya üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla, sürüş güvenliğini etkileyebilecek bir şekilde hareket etmek, şiddet kullanmak, tehdit etmek ve/veya mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamakla bizzat yükümlü olduğunu,

     Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstereceğini,

    3. Yolculuk sırasında, motosikletler için kask, otomobiller için ise emniyet kemeri takmak zorunda olduğunu, kesinlikle kasksız sürüş gerçekleştirmeyecek olup kask bulundurmayan Araç Paylaşan bilgilerini Martı'ya bildireceğini, kask ya da emniyet kemeri takmak gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu, Araç Paylaşan'ın kuralları ihlale teşvik etmeyeceğini, gerektiği takdirde hız sınırları ve diğer tüm kurallara uyması yönünde Araç

     Paylaşan'a ikazda bulunacağını, Yolculuk yapılan aracın kapasitesinden fazla yolcu ile seyahat edilemeyeceğini bildiğini ve bu hususta teklif ve ısrarda bulunmayacağını, Martı'nın sadece TAG araç paylaşım platformu sunma hizmeti verdiğini, Yolculuk'un güvenliğini garanti edemeyeceğini, bu hususta tüm sorumluluğun Araç Paylaşan ve Rota Paylaşan'a ait olacağını,

    4. Yolculuk için eşleşme sonrası Yolculuk'u iptal etmesi halinde Martı tarafından 20 TL ceza kesilebileceğini,

   kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

   Bir Rota Paylaşan'ın değişikliği veya değişiklikleri kabul etmemesi halinde Rota Paylaşan, Araç Paylaşan'a Yolculuk Paylaşım Tutarı ya da tazminat ödemeyecektir ya da ödediyse bu meblağın tamamını Araç Paylaşan'dan iade alma hakkına sahiptir.

   Rota Paylaşan'ın, eşleşme sağlandıktan sonra dakik davranma yükümlülüğü bulunmakta ise de her halükarda, buluşma noktasına varış için Araç Paylaşan tarafından Rota Paylaşan'a

   tamamen tarafların inisiyatifinde olarak esneklik tanınabilir.

   Canlı Konum Paylaşımı: Martı'nın sunduğu Canlı Konum Paylaş özelliği, Rota Paylaşan’ın yolculuk esnasında gerçek zamanlı konum bilgilerini belirledikleri kişilerle paylaşmalarına olanak tanır. Canlı Konum Paylaş özelliği kullanılarak oluşturulan takip linki, Rota Paylaşan tarafindan belirlenen kişilerle paylaşılabilir. Bu linke erişen üçüncü kişiler, Yolculuk’un başlangıç ve bitiş noktaları, Araç’ın anlık konumu, Rota Paylaşan’ın ismi ve tahmini varış süresi gibi bilgileri görüntüleyebilir.

   Paylaşılan takip linki, oluşturulduktan sonra belirli bir süre aktif olacaktır. Bu sürenin sonunda link, yalnızca Martı Mobil Uygulaması’na veya Apple Store/Play Store Martı Mobil Uygulaması sayfasına yönlendirme yapar. Rota Paylaşan, Canlı Konum Paylaş özelliğini kullanarak konum bilgilerini paylaşmayı kabul eder ve bu bilgilerin paylaşılan kişiler tarafindan nasıl kullanılacağını anlar ve kabul eder. Martı, Rota Paylaşan’ın konum bilgilerinin paylaşılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir yetkisiz erişim veya kötüye kullanım durumundan sorumlu tutulamayacak olup Rota Paylaşan işbu hususu kabul eder.

 3. Sorumluluk


  Martı, Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve Rota Paylaşan ve Araç Paylaşan'a veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. Martı'nın misyonu ve sorumluluğu, sadece Rota Paylaşan'ı ve Araç Paylaşan'ı Güzergah Paylaşımı

  amacıyla birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır ve Martı, Rota Paylaşan'ın veya Araç

  Paylaşan'ın veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

  Sonuç olarak, Martı'ya;

  beyanda bulunulması veya görev ihlali veya bu Koşullarının herhangi birinin

  ihlalinden

  kaynaklanabilecek zarar, ziyan ve hasardan dolayı hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç

  Paylaşan veya üçüncü kişi tarafından sorumluluk atfedilemez. Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, işbu Koşullar'ı kabul ederek Hizmetler'i kullanmakla Martı'nın, yukarıda ve genel olarak Koşullar'da açıkça belirtilen hususlarda sorumluluğu bulunmadığını, üçüncü kişilerce de yine Martı'ya sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  Şüpheye mahal vermemek adına, Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, işbu Koşullar'da düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak ve bunlara halel gelmemek üzere, Martı'nın

  herhangi bir ad ve nam altında üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü bedele ilişkin Martı'nın kendilerine rücu hakkı bulunduğunu ve ihtar çekmeye gerek olmaksızın ilk talepte bu bedelleri Martı'ya ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Martı, kullanıcılarından aldığı geri bildirimlere değer verir ve bunları hizmetlerini geliştirmek için kullanır. Araç Paylaşanların ve Rota Paylaşanların, herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda doğrudan Martı ile iletişime geçerek çözüm aramaları teşvik edilmekte olup buna karşılık Araç Paylaşan, Martı’yı haksız yere karalamaktan, kötülemekten veya yanlış bilgi yaymaktan kaçınmayı kabul eder. Rota Paylaşan, Martı hakkında herhangi bir platformda, gerçek dışı, karalayıcı veya yanıltıcı beyanlarda bulunması, Martı’yı kötüleyen şikayetler oluşturması veya bu tür eylemlere teşvik etmesi durumunda, Martı’nın yasal haklarını saklı tuttuğunu kabul eder. Bu tür durumlarda, Martı, Rota Paylaşan’ın oluşturduğu zararları tazmin etmek ve itibarını korumak amacıyla yasal yollara başvurabilecektir.

  Martı, Türk Borçlar Kanunu'nun (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen 115. maddesinde

  belirtilen şekilde ağır kusuru bulunduğu haller hariç olmak üzere; kendisi tarafından sunulan hizmetlerin sonucunda (Martı'nın ihmalinin sonucu olarak yahut başka şekilde katlanılıp katlanılmadığına bakılmaksızın) hiçbir Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'a ve üçüncü

  kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

 4. Genel Şartlar

  1. Mobil Uygulama'ya Erişimin Askıya Alınması veya İptal Edilmesi


   Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ın, Koşullar'ın tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan, Martı'nın önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin tamamına veya bir kısmına veya Rota Paylaşan'ın Martı Mobil Uygulaması'na ve/veya Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama'ya erişimine müdahalede bulunma veya

   Hizmetler'in tamamını veya bir kısmını veya Rota Paylaşan'ın Martı Mobil Uygulaması'na ve/veya Araç Paylaşan'ın Mobil Uygulama'ya erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  2. Fikri Mülkiyet


   Martı Mobil Uygulaması'nın içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve Martı, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari

   markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

   Martı'nın Martı Mobil Uygulaması'nda ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan (Martı'ya ait veya lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın) tüm ticari markalara ilişkin tüm hakları saklıdır.

   Martı Mobil Uygulaması'nın herhangi bir kısmı, Martı'nın yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz veya başka suretle

   kullanılamaz. Araç Paylaşan ve/veya Rota Paylaşan ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere hiç

   kimse, Martı Mobil Uygulaması'nın içeriğini Martı'nın yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle Martı Mobil Uygulaması'nın herhangi bir önemli parçasını yeniden kullanım amacıyla alıntılamak (bir veya pek çok kez olmasına bakılmaksızın) için veri madenciliğinin, robotların veya benzeri veri toplama ve ayıklama araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

   4.3 Rota Paylaşanlar Tarafından Sağlanan Mobil Uygulama İçeriği

   Rota Paylaşan, Martı Mobil Uygulaması'nda yer alan içeriği görüntülemek suretiyle Martı'ya içeriği görüntüleme ve Hizmetler ile Güzergah Paylaşım faaliyeti amacıyla kullanma izni vermektedir.

   Rota Paylaşan, açıkça karalayıcı, yanıltıcı, siyasi, ayrımcı, felsefi, birliklerle ilişkili (sendika üyelikleri gibi), dini, ırki kökenlerle ilişkili, şahsi (kişinin özel hayatı, cinsel/ahlaki yönelimleri veya sağlığı dâhil) veya saldırgan içerikler veya başka kişilerin (diğer Rota Paylaşan ve/veya Araç Paylaşan'ınki dâhil) fikri mülkiyet haklarını (örn. telif hakkı) veya özel hayatını ve

   gizliliğini ihlal eden herhangi bir içerik yayımlamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt

   etmektedir.

   Bu tür içerikler Martı'nın değerlerine ve hizmet politikalarına aykırı olduğu gibi, Martı bu tür içeriklere ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir ve meydana gelen herhangi bir zarar veya başkaca sorumluluğa ilişkin olarak Rota Paylaşan şahsen sorumlu olacaktır. İlgili Rota

   Paylaşanlar, Martı'nın bu gibi içerikler nedeniyle katlanabileceği her türlü sorumluluktan doğan zararını tazmin etmeyi kabul etmektedir ve Martı, bu tür içeriklere ilişkin her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

   Ancak Martı, ihlale neden olan içeriğe ilişkin olarak bilgi sahibi olur olmaz, söz konusu içeriği mümkün olduğunca en kısa süre içinde Martı Mobil Uygulaması'ndan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır.

   4.4. Ortak Mobil Uygulamalar


   Martı, Martı Mobil Uygulaması'nda veya Hizmet'in sağlanması için gerekli diğer entegre Mobil Uygulama'da görüntülenen tüm bilgileri çoğaltma ve Hizmetler'in ifası kapsamında kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

 5. Hukuk ve Yargı Çevresi

İşbu Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve Koşullar'la ilişkili olabilecek veya Koşullar'dan doğabilecek tüm ihtilaflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

MARTI TAKSİ KULLANIM KOŞULLARI

 1. Kapsam

  İşbu Kullanım Koşulları, kayıtlı ofisi Noramin İş Merkezi Büyükdere Caddesi Üçyol Mevkii No:237/5, 34398 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 166213-5 sicil numarası ile kayıtlı ve ticaret unvanı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle "Martı" olarak anılacaktır.) tarafından geliştirilen TAG Sürücü adlı mobil

  uygulama ("Sürücü Uygulaması") vasıtasıyla sunduğu Tek Araçla Gidelim ("TAG") hizmeti ile

  eş zamanlı çalışmakta olan Martı: Scooter & TAG ("Mobil Uygulama") üzerinden sunduğu hizmetlere ek olarak sunulan taksi çağırma hizmeti("Martı Taksi")için geçerlidir.

 2. Tanımlanmış Terimler:

  Hizmet; Mobil Uygulama ve Sürücü Uygulaması üzerinden Yolcu ve Taksi Şoförü'ne hizmet sağlayıcı olarak sunulan hizmetleri ifade etmektedir.

  Koşullar veya Kullanım Koşulları; işbu kullanım şart ve koşullarını ifade etmektedir.

  Kullanıcı Hesabı; bir Yolcu tarafından açılmış olan ve hizmet sağlayıcı olarak Martı tarafından sunulan Hizmet'e erişim için kullanılan Martı Mobil Uygulaması hesabını ifade etmektedir.

  Mobil Uygulama; Martı tarafından geliştirilen mikro mobilite araçlarının kiralanması, araç paylaşımı ve taksi çağırma hizmetini sunan mobil uygulamayı ifade etmektedir.

  Martı Taksi; Martı tarafından hizmet sağlayıcı olarak sağlanan, Mobil Uygulama vasıtasıyla sunulan Tek Araçla Gidelim ("TAG") isimli güzergah paylaşımı hizmetlerine ek olarak sunulan taksi çağırma hizmetini ifade etmektedir.

  Sözleşme; Martı Kullanıcı Sözleşmesi'ni ifade etmektedir.

  Taksi; Mobil Uygulama üzerinden taksi hizmeti verilen, taksi plakasına ve lisansına sahip taşıtı ifade etmektedir.

  Taksi Şoförü; Mobil Uygulama'yı, bir Yolcu'ya taksi hizmeti vermek amacıyla kullanan ve

  Yolcu'yu belirli bir zamanda, belirli bir yerden ve belirli bir varış noktasına, Yolculuk sonunda taksimetrede belirtilen Yolculuk Tutarı karşılığında yolcu taşıma hizmeti gerçekleştiren ve bu husustaki yasal mevzuatta öngörülen yeterlilik ve izinlere sahip olan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

  Sürücü Uygulaması; Mobil Uygulama ile entegre çalışan mobil uygulamayı ifade etmektedir.

  Yolcu; Martı tarafından sunulan Hizmet'ten yararlanmak için Mobil Uygulama'yı kullanan son kullanıcıyı ifade eder.

  Yolculuk Tutarı; Yolculuk başında Mobil Uygulama'da tahmini bir fiyat aralığı olarak verilen ancak her halükarda Yolculuk bitiminde Taksi'ye özgülenmiş taksimetre cihazında görülecek, Kullanıcı'nın Taksi Şoförü'ne nakden ve defaten ödeyeceği tutarı ifade etmektedir.

  Yolculuk; Kullanıcı ile Taksi Şoförü'nün Mobil Uygulama vasıtasıyla belirli bir çıkış noktasından, belirli bir varış noktasına Kullanıcı'nın ulaşması amacıyla yapmayı kararlaştırdığı Taksi yolculuğunu ifade eder.

  Koşullar'da tanımlanmış terimlerin çoğul anlamları tekil anlamlarını, tekil anlamları da çoğul anlamlarını ihtiva etmektedir.

  Koşullar'da tanımlanmış terimlerin çoğul anlamları tekil anlamlarını, tekil anlamları da çoğul anlamlarını ihtiva etmektedir.

 3. Koşullar'ın Kabulü


  Yolcu, Mobil Uygulama'da yer alan "İleri butonuna basarak Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş olursunuz" sekmesinde "İleri" butonuna basması ile işbu Koşullar'ı tamamen kabul eder (Koşullar, "Kullanıcı Sözleşmesi" ibaresinin üstüne basılarak okunabilmektedir).

  Koşullar kabul edilmediği sürece Hizmet'e erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Yolcu, Koşullar'ı kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Her Yolcu, Martı tarafından belirlenecek koşullara uymayı ve gerektiği takdirde Martı tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri

  sağlamayı kabul etmektedir.

  Martı, Yolcu'nun Koşullar'da yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması halinde,

  Yolcu'ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Yolcu'nun Kullanıcı Hesabı'nı ve ilgili Yolcu'ya sunulan Hizmet'i askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

 4. Koşullar'da, Mobil Uygulama'da ve Hizmet'te Yapılan Değişiklikler

  Martı, dilediği zamanda Koşullar'ı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet'te veya Koşullar'da yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Mobil Uygulama'da yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Ayrıca Martı, Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmet'te, Mobil Uygulama'nın işlevlerinde ve/veya ara yüzünde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve Yolcu'ya karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik yapabilir.

  Yolcu, değiştirilen Koşullar'ın yayınlanmasından sonra Mobil Uygulama vasıtasıyla sunulan Hizmet'i kullanması halinde değiştirilmiş Koşullar'ı kabul etmiş sayılacaktır.

 5. Hizmetin Kullanımı

  1. Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu


   Yolcu, Hizmet'i kullanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır ve Martı tarafından

   Hizmet'in gereği gibi sağlanması için Mobil Uygulama üzerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak vermeyi kabul etmektedir. Yolcu, Kullanıcı Hesabı oluştururken ve muhtelif zamanlarda Martı'ya verdiği bilgilerin tamamının doğru ve eksiksiz olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca Yolcu, herhangi bir Yolculuk ile ilgili olarak Martı'ya sunulan veya Mobil

   Uygulama'ya gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul

   etmektedir.

   Yolcu tarafından sunulan eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak Martı, hiçbir Yolcu'ya ve/veya Taksi Şoförü'ne karşı sorumlu olmayacaktır. Martı Taksi'yi kullanabilmek

   için Yolcu en az 18 yaşında olmalıdır.

   Aksi Martı tarafından açıkça kabul edilmedikçe, Yolcu, kişi başına tek bir Kullanıcı Hesabı alabilir. Kullanıcı Hesabı, başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz.

    1. Martı Taksi'nin Kullanımı

     Yolcu, Mobil Uygulama'daki Martı Taksi imgesi altındaki "Taksi Çağır" butonuna tıkladığında, bulunduğu konuma en yakın olan taksi kendisine yönlendirilir ve Taksi Şoförü çağrıyı kabul

     ettiği takdirde; Taksi Şoförü ve Taksi'ye ait bilgiler Yolcu'ya ulaştırılır.

     Martı, yönlendirilen Taksi'ye ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, Taksi'nin Yolcu'ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

     Yolcu bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp Yolculuk'tan vazgeçebilecektir.

     Yolcu'nun Taksi'de eşya unutması durumunda, Martı Müşteri Hizmetleri'ne ulaşarak Taksi Şoförü'ne ulaşılmasını talep edebilir. Martı Müşteri Hizmetleri, unutulan eşya için Taksi Şoförü ile irtibata geçer ve Taksi Şoförü, unutulan eşyanın Taksi'de olduğunu teyit ederse, Yolcu ve Taksi Şoförü'nün izinleri dahilinde, iletişim bilgilerini karşılıklı olarak paylaşabilir. Martı unutulan eşyalar ve bunların Taksi Şoförü tarafından Yolcu'ya ulaştırılması ile ilgili olarak yalnızca tarafları birbiri ile irtibata geçirir, bunun dışında hiçbir konuda sorumlu tutulamaz.

    2. Martı'nın Statüsü

     Martı'nın Mobil Uygulama aracılığıyla sunduğu Hizmet, Yolcu ve Taksi Şoförü'nün Yolculuk için buluşmalarının sağlanmasıyla sınırlıdır.


     Yolculuk'un başlangıç noktaları ve varış yerleri önceden Mobil Uygulama vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır. Yolcu, Taksi Şoförü ile Mobil Uygulama vasıtasıyla önceden

     belirlenmemiş olan herhangi bir yerden Taksi Şoförü ile bir araya gelemez.

     Martı, Yolcu ve Taksi Şoförü arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlaline veya Taksi Şoförü'nün (bu Koşullar'a aykırı olarak) Mobil Uygulama vasıtasıyla profesyonel veya ticari

     amaçla Hizmet sunduğu durumlar dâhil olmak üzere bu Koşullar'ın herhangi bir Taksi Şoförü tarafından ihlaline ilişkin olarak sorumluluk sahibi olmayacaktır.

     Martı, Mobil Uygulama vasıtasıyla herhangi bir taşımacılık hizmeti sunmamaktadır. Martı Taksi, Yolcu ve Taksi Şoförü'nün Yolculuk yapmasını sağlayan bir platformdur.Martı;

     Yolculuk'a, varış yerlerine, Yolculuk Tutarı'na (Yolculuk Tutarı aralığı rota belirlendiğinde

     farazi olarak sunulmaktadır ve bağlayıcı değildir) veya zamanlamalara müdahale

     etmemektedir. Martı, Yolculuk'tan hiçbir komisyon almaz. Martı, Yolcu ve Taksi Şoförü

     arasındaki herhangi bir anlaşmanın hiçbir ad ve nam altında tarafı değildir. Martı, Yolcu veya Taksi Şoförü'nün temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir. Bu Koşullar'ın ihlali, Yolcu'nun Kullanıcı Hesabı'nın derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Yolcu'nun Hizmet'e erişimi sınırlandırılacaktır.

    3. Ödeme

   Martı Taksi, yalnızca Yolcu ve Taksi Şoförü'nün Yolculuk organizasyonu yapması için Mobil Uygulama vasıtasıyla birbiriyle iletişim kurmasına izin veren ücretsiz bir hizmettir. Şüpheye mahal vermemek adına Hizmet, hiçbir şekilde ulaşım hizmeti, taşıma hizmeti, ödeme

   aracılığı hizmeti, kart saklama hizmeti verilmesi içerecek şekilde yorumlanamaz.

   Martı'nın sağladığı Hizmet ücretsizdir. Yolcu, bir Yolculuk organize etmek için Mobil Uygulama ile eş zamanlı çalışmakta olan, Taksi Şoförü'nün kullandığı Sürücü Uygulaması bağlantısıyla iletişime geçecektir ve bu hususlarda Yolcu'nun muhatabı, münhasıran Taksi Şoförü olacaktır.

   Martı'nın, yeni hizmet eklemek veya hizmetleri geri çekmek dâhil olmak üzere, Mobil Uygulama'nın veya Hizmet'in herhangi bir yönüne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

   Yolcu, Mobil Uygulama'yı kullanarak gerçekleştirdiği Yolculuk Tutarı'nın tamamını ödemekle

   yükümlüdür.


   Yolcu, Mobil Uygulama üzerinden Sarı Taksi, Turkuaz Taksi, Lüks Taksi veya Büyük Taksi çağırabilir. Yolculuk Tutarı seçilen taksi tipine göre (Sarı/Turkuaz/Lüks/Büyük) farklılık gösterir.

   Yolcu, Mobil Uygulama üzerinden varış noktası girerek Taksi çağrısı yapabilir. Varış noktası seçildiğinde Mobil Uygulama üzerinden hesaplanan ücret ve varış süresi tahminidir. Yolcu veya Taksi Şoförü tarafından tercih edilen güzergaha göre ve/veya trafiğe göre Yolculuk

   Tutarı ve varış süresi farklılık gösterebilir. Oluşabilecek Yolculuk Tutarı/süre farkından Martı

   sorumlu tutulamaz.

   Mobil Uygulama aracılığıyla yapılan yolculuklarda Yolcu, taksimetrede yazılı ücret haricinde ilgili mevzuatta açıkça belirtilen köprü, yol ve otoyol gibi yol kullanım masraflarını da

   ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında Yolcu'dan herhangi bir ücret talep edilemez.

   Yolcu, Yolculuk Tutarı'nı sadece nakit olarak ödeyebilir. Yolculuk bittiğinde Taksi Şoförü, taksimetrede yazılan tutarı Sürücü Uygulaması'nda işleyecektir. Yolcu'nun ödemesi gereken tutar, Martı'nın zaman zaman yapabileceği kampanyalara istinaden gerçekleşecek indirimler ile değişebilir.

 6. Yolcu'nun Yükümlülükleri

  Yolcu;

  ile taksi çağırma platformu sunma hizmeti verdiğini, Yolculuk'un güvenliğini garanti edemeyeceğini, bu hususta tüm sorumluluğun Yolcu ve Taksi Şoförü'ne ait olacağını,

  -Yolculuk için eşleşme sonrası Yolculuk'u iptal etmesi halinde Martı tarafından 20 TL ceza kesilebileceğini,

  kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  Yolcu'nun, eşleşme sağlandıktan sonra dakik davranma yükümlülüğü bulunmakta ise de her halükarda, buluşma noktasına varış için Taksi Şoförü tarafından Yolcu'ya tamamen tarafların inisiyatifinde olarak esneklik tanınabilir.

 7. Sorumluluk


  Martı, Yolcu ve Taksi Şoförü arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve Yolcu ve Taksi Şoförü'ne veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. Martı'nın misyonu ve sorumluluğu, sadece Yolcu ve Taksi Şoförü'nü Yolculuk amacıyla birbiriyle iletişime

  geçirmekle sınırlıdır ve Martı, Yolcu ve Taksi Şoförü veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

  Sonuç olarak, Martı'ya;

  kaynaklanabilecek zarar, ziyan ve hasardan dolayı hiçbir Yolcu, Taksi Şoförü veya üçüncü kişi tarafından sorumluluk atfedilemez. Yolcu ve/veya Taksi Şoförü, Koşullar'ı kabul ederek

  Hizmet'i kullanmakla Martı'nın, yukarıda ve genel olarak Koşullar'da açıkça belirtilen

  hususlarda sorumluluğu bulunmadığını, üçüncü kişilerce de yine Martı'ya sorumluluk

  atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Yolcu ve Taksi Şoförü, Koşullar'da düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak ve bunlara halel gelmemek üzere, Martı'nın herhangi bir ad ve nam altında üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü bedele ilişkin Martı'nın kendilerine rücu hakkı bulunduğunu ve ihtar çekmeye gerek olmaksızın ilk talepte bu bedelleri Martı'ya ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Yolcu, Mobil Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu Taksi Şoförlerini, Mobil Uygulama üzerinden Martı'ya bildirebilir. Bu durumda Martı, Taksi Şoförü'ne gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan Taksi Şoförleri'nin iş ilişkisini kesebilir. Ancak, Mobil Uygulama, Yolcu ve Taksi Şoförleri'ni bir araya getirmeye yönelik bir platform olduğu için Martı Taksi Şoförleri'nin davranışları ile bağlantılı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

  Yolcu, Martı'nın ücretsiz olarak sunduğu Hizmet'i istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

  Martı, Yolcu'dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle Yolcu'nun Mobil Uygulama'daki Hizmet'ten faydalanamaması halinde ve bu sebeple Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.


  Yolcu, Mobil Uygulama aracılığıyla Martı tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.


  Martı, belirli zamanlarda Yolcu'ya promosyon veya kampanyalardan yararlanma imkânı sunabilir. Yolcu, ilgili promosyon/kampanyadan yararlanabilmek için söz konusu promosyon/kampanya şartlarına uygunluk göstermeli ve hileli davranışlarda (promosyon/kampanyadan yararlanmak için Taksi Şoförleri ile hileli olarak anlaşmaya

  varılması, yanıltıcı beyanlarda bulunulması ve sahte Yolcu profillerinin oluşturulması dahil) bulunmamalıdır.

 8. Genel Şartlar

  1. Mobil Uygulama'ya Erişimin Askıya Alınması veya İptal Edilmesi


   Martı, Yolcu ve/veya Taksi Şoförü'nün, Koşullar'ın tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Martı'nın önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmet'in tamamına veya bir kısmına

   veya Mobil Uygulama'ya erişimine müdahalede bulunma, geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahiptir.

  2. Fikri Mülkiyet


   Mobil Uygulama'nın içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve Martı, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

   Martı'nın Mobil Uygulama'da ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan (Martı'ya ait veya lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın) tüm ticari markalara ilişkin tüm hakları saklıdır.

   Mobil Uygulama'nın herhangi bir kısmı, Martı'nın yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz veya başka suretle kullanılamaz.

   Yolcu ve/veya Taksi Şoförü ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere hiç kimse, Mobil

   Uygulama'nın içeriğini Martı'nın yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle Mobil Uygulama'nın herhangi bir önemli parçasını yeniden kullanım amacıyla alıntılamak (bir veya pek çok kez olmasına

   bakılmaksızın) için veri madenciliğinin, robotların veya benzeri veri toplama ve ayıklama araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

  3. Ortak Mobil Uygulamalar


   Martı, Mobil Uygulama'da veya Hizmet'in sağlanması için gerekli diğer entegre mobil

   uygulamalarda görüntülenen tüm bilgileri çoğaltma ve Hizmet'in ifası kapsamında kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

 9. Hukuk ve Yargı Çevresi

  Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve Koşullar'la ilişkili olabilecek veya Koşullar'dan doğabilecek tüm ihtilaflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

 10. Yürürlük


Kullanım Koşulları, Yolcu'nun elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.